Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 87/TP/ZP/D/2022 87/TP/ZP/D/2022 dostawa systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR) wraz z systemem segregacji medycznej i kardiomonitorami

Deadlines:
Published : 20-09-2022 13:57:00
Placing offers : 03-10-2022 10:00:00
Offers opening : 03-10-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_TOPSOR_ostateczne.docx docx 229.67 2022-09-20 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2_FAC.xlsx xlsx 13.9 2022-09-20 13:57:00 Proceeding
2_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 97.52 2022-09-20 13:57:00 Proceeding
PISMO_info_z_wizji_lokalnej.pdf pdf 445.73 2022-09-23 10:27:24 Public message
zmiana terminu otwarcia e.pdf pdf 237.33 2022-09-27 14:27:40 Public message
zmiana terminu otwarcia s.pdf pdf 542.44 2022-09-27 14:27:40 Public message
2_Ogłoszenie o zamówieniu ujednolicone.pdf pdf 97.51 2022-09-27 14:27:40 Public message
2_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.03 2022-09-27 14:27:40 Public message
odpowiedzi 1_TOPSOR.pdf pdf 812.53 2022-09-28 10:30:49 Public message
Zestawienie ofert.pdf pdf 577.37 2022-10-03 10:42:42 Public message
wyniki_Wszyscy.pdf pdf 515.13 2022-10-03 14:51:18 Public message
2_Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.doc doc 351.5 2022-10-03 10:00:00 Public message

Announcements

2022-10-03 14:51 Agnieszka Szkudlarek Zamawiający udostępnia w załączeniu Zawiadomienie o zakończeniu postępowania.

wyniki_Wszyscy.pdf

2022-10-03 10:42 Agnieszka Szkudlarek Zamawiający udostępnia w załączeniu INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT.

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2022-10-03 10:00 Buyer message Zamawiający udostępnia kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

2_Kwota przeznaczona [...].doc

2022-09-28 10:30 Agnieszka Szkudlarek W załączeniu wyjaśnienia treści SWZ.

odpowiedzi 1_TOPSOR. [...].pdf

2022-09-27 14:27 Agnieszka Szkudlarek W załączeniu informacja o zmianie terminu składani i otwarcia ofert, wraz ze zmianą ogłoszenia oraz ujednolicona wersją ogłoszenia o zamówieniu.

zmiana terminu otwar [...].pdf

zmiana terminu otwar [...].pdf

2_Ogłoszenie o zamów [...].pdf

2_Ogłoszenie o zmian [...].pdf

2022-09-23 10:27 Agnieszka Szkudlarek Zamawiający przekazuje w załączeniu informację z wizji lokalnej.

PISMO_info_z_wizji_l [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 261