Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.272.13.2022.KGry Zakup dziewięcioosobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Kazimierz Gryz
Powiat Sulęciński
Deadlines:
Published : 20-09-2022 12:12:00
Placing offers : 28-09-2022 08:00:00
Offers opening : 28-09-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
karta techniczna pojazdu.docx docx 18.35 2022-09-20 12:12:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.68 2022-09-20 12:12:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 999.44 2022-09-20 12:12:00 Proceeding
zał nr 5 wzór umowy zmieniona.doc doc 106.5 2022-09-20 12:12:00 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 52.72 2022-09-20 12:12:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 234.55 2022-09-28 09:08:21 Public message
wezwanie uzupełnienie.pdf pdf 460.04 2022-09-28 12:22:42 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty.pdf pdf 420.33 2022-09-29 14:26:48 Public message

Announcements

2022-09-29 14:26 Kazimierz Gryz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-28 12:22 Kazimierz Gryz wezwanie do uzupełnienia środków podmiotowych

wezwanie uzupełnieni [...].pdf

2022-09-28 09:08 Kazimierz Gryz informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-28 08:00 Buyer message 150000

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 310