Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 00355069/01 35/ZP/2022. Zakup sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w WS-SP ZOZ w Zgorzelcu.

Deadlines:
Published : 20-09-2022 10:25:00
Placing offers : 28-09-2022 08:00:00
Offers opening : 28-09-2022 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
35_ZP_2022_FORMULARZ_CENOWY_ZAŁĄCZNIK_NR_2_DO_SWZ.xlsx xlsx 17.94 2022-09-20 10:25:00 Proceeding
35_ZP_2022_OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMÓWIENIA_ZAŁĄCZNIK_NR_2A_DO_SWZ.xlsx xlsx 18.7 2022-09-20 10:25:00 Proceeding
35_ZP_2022_SWZ.docx docx 148.24 2022-09-20 10:25:00 Proceeding
35_ZP_2022_UMOWA_ZAŁĄCZNIK_NR_4_DO_SWZ.docx docx 38.38 2022-09-20 10:25:00 Proceeding
35_ZP_2022_ZAŁĄCZNIKI_nr_1_3_DO_SWZ.doc doc 106.5 2022-09-20 10:25:00 Proceeding
35_ZP_2022_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU.pdf pdf 114.31 2022-09-20 10:25:00 Proceeding
35_ZP_2022_Zbiorcze zestawienie otwartych ofert.pdf pdf 154.68 2022-09-28 10:13:23 Public message
35_ZP_2022_wynik postępowania.pdf pdf 134.72 2022-10-03 13:15:33 Public message

Announcements

2022-10-03 13:15 Radosław Jabłoński Zamawiający publikuje wynik postępowania.

35_ZP_2022_wynik pos [...].pdf

2022-09-28 10:13 Radosław Jabłoński Zamawiający publikuje zbiorcze zestawienie otwartych ofert

35_ZP_2022_Zbiorcze [...].pdf

2022-09-28 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 594 710,29 PLN brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 501