Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-34/2022 Dostawa i wdrożenie systemu: wspomagająco-monitorującego ruchem pacjenta z analityką, płatności bezgotówkowych, ucyfrowienia dokumentacji papierowej, oraz dystrybucji informacji o pacjencie

Deadlines:
Published : 19-09-2022 15:01:00
Placing offers : 21-10-2022 09:00:00
Offers opening : 21-10-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 162.62 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 446.03 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 1A do SWZ (dot. Pakietu Nr 1).doc doc 92.5 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 1B do SWZ (dot. Pakietu Nr 2).doc doc 91.5 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 1C do SWZ (dot. Pakietu Nr 3).doc doc 92.5 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 1D do SWZ (dot. Pakietu Nr 4).doc doc 91.5 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik nr 2A do SWZ (opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1).pdf pdf 393.39 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik nr 2B do SWZ (opis przedmiotu zamówienia Pakiet 2).pdf pdf 181.3 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik nr 2C do SWZ (opis przedmiotu zamówienia Pakiet 3).pdf pdf 265.3 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik nr 2D do SWZ (opis przedmiotu zamówienia Pakiet 4).pdf pdf 178.6 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.zip zip 86.26 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności.doc doc 33 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.doc doc 37.5 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik nr 6A do SWZ (PPU - Pakiet 1).pdf pdf 201.53 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik nr 6B do SWZ (PPU - Pakiet 2).pdf pdf 237.96 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik nr 6C do SWZ (PPU - Pakiet 3).pdf pdf 170.45 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik nr 6D do SWZ (PPU - Pakiet 4).pdf pdf 171.56 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - Wykaz dostaw (dot. Pakietu Nr 1).docx docx 144.71 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - Wykaz dostaw (dot. Pakietu Nr 3).docx docx 144.8 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - Wykaz dostaw (dot. Pakietu Nr 4).docx docx 144.89 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik nr 8A do SWZ (kryteria oceny ofert - Pakiet 1).pdf pdf 199.08 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik nr 8B do SWZ (kryteria oceny ofert - Pakiet 2).pdf pdf 200.01 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik nr 8C do SWZ (kryteria oceny ofert - Pakiet 3).pdf pdf 205.45 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik nr 8D do SWZ (kryteria oceny ofert - Pakiet 4).pdf pdf 170.19 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ - zobowiązanie podmiotu udostepniajacego zasoby.doc doc 37 2022-09-19 15:01:00 Proceeding
zmiana SWZ.zip zip 502.16 2022-09-23 13:38:18 Public message
wyjasnienie i zmiana SWZ.zip zip 394.5 2022-10-06 15:07:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP-34-2022.pdf pdf 395.69 2022-10-21 13:25:06 Public message
Informacja o uniewaznieniu pakietu nr 2.pdf pdf 340.98 2022-10-27 12:35:32 Public message
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych.pdf pdf 345.18 2022-11-22 14:29:38 Public message
informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 23.88 2022-10-21 09:00:00 Public message

Announcements

2022-11-22 14:29 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty _ DZP - 34/2022

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-27 12:35 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 2_ DZP - 34/2022

Informacja o uniewaz [...].pdf

2022-10-21 13:25 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert _ DZP - 34/2022

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-21 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie [...].pdf

2022-10-06 15:07 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie oraz zmiana SWZ z dnia 06.10.2022 r.

ZMIENIONY - Załącznik Nr 1C do SWZ (dot. Pakietu Nr 3)
ZMIENIONY - Załącznik Nr 1D do SWZ (dot. Pakietu Nr 4)

wyjasnienie i zmiana [...].zip

2022-09-23 13:38 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ - zmiana terminu składania ofert

zmiana SWZ.zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 621