Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WNP/559/PN/2022 Usługa zakwaterowania osób na terenie miasta Wrocławia na potrzeby AWL

Deadlines:
Published : 19-09-2022 10:34:00
Placing offers : 04-10-2022 11:00:00
Offers opening : 04-10-2022 11:30:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_noclegi wrocław.pdf pdf 915.07 2022-09-19 10:34:00 Proceeding
SWZ - załączniki_noclegi Wrocław FINAL 14092022 BK.docx docx 100.61 2022-09-19 10:34:00 Proceeding
Umowa powierzenia_usługa noclegowa K. CZ.docx docx 27.37 2022-09-19 10:34:00 Proceeding
zestawienie ilościowo - wartościowe.xlsx xlsx 10.79 2022-09-19 10:34:00 Proceeding
2022-OJS180-510493-pl.pdf pdf 102.49 2022-09-19 10:34:00 Proceeding
Modyfikacja z 22.09.2022 r.pdf pdf 817.08 2022-09-27 09:42:13 Public message
2022-OJS186-527615-pl zmiana.pdf pdf 65.72 2022-09-27 09:42:13 Public message
zestawienie ilościowo - wartościowe.xlsx xlsx 10.81 2022-09-27 09:42:13 Public message
info z otwarcia ofert..pdf pdf 376.27 2022-10-04 12:22:55 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty _strona.pdf pdf 624.65 2022-10-14 08:30:46 Public message
zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania_strona.pdf pdf 737.38 2022-10-25 15:13:39 Public message
2022-OJS210-603492-pl.pdf pdf 96.89 2022-10-31 09:15:29 Public message

Announcements

2022-10-31 09:15 Barbara Mękarska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2022-OJS210-603492-p [...].pdf

2022-10-25 15:13 Barbara Mękarska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-10-14 08:30 Barbara Mękarska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-10-04 12:22 Joanna Chodzińska – Strączak W załączeniu informacja z otwarcia ofert

info z otwarcia ofe [...].pdf

2022-10-04 11:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia kwotę 3 285 000,00 zł brutto
2022-09-27 09:42 Barbara Mękarska W załączeniu modyfikacja treści swz

Modyfikacja z 22.09. [...].pdf

2022-OJS186-527615-p [...].pdf

zestawienie ilościow [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 470