Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.2.13.2022 Zakładanie i pielęgnacja sadów na terenie Nadleśnictwa Płaska w Żylinach w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” – III postępowanie

Paweł Woronko
Nadleśnictwo Płaska
Deadlines:
Published : 17-09-2022 20:45:00
Placing offers : 26-09-2022 08:00:00
Offers opening : 26-09-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
97211aaecaa2436f935b07199e888ace.pdf pdf 513.45 2022-09-17 20:45:00 Proceeding
SWZ sady 2022 - III postępowanie.pdf pdf 451.07 2022-09-17 20:45:00 Proceeding
1. formularz oferty.pdf pdf 237.18 2022-09-17 20:45:00 Proceeding
2. oświadczenie art.125 (1).pdf pdf 239.26 2022-09-17 20:45:00 Proceeding
3. ośw. o aktualności (1).pdf pdf 219.32 2022-09-17 20:45:00 Proceeding
4. oświadczenie RODO.pdf pdf 196.02 2022-09-17 20:45:00 Proceeding
5. umowa 16.09.2022.pdf pdf 316.24 2022-09-17 20:45:00 Proceeding
5.1. RODO do umowy.pdf pdf 185.29 2022-09-17 20:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - sady III postępowanie - poprawny.pdf pdf 135.65 2022-09-17 20:45:00 Proceeding
Informacja o środkach - III postępowanie sady.pdf pdf 132.86 2022-09-26 09:38:03 Public message

Announcements

2022-09-26 09:38 Paweł Woronko Dzień dobry,
Nadleśnictwo Płaska w Żylinach zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy PZP, przesyła w załączniku informację o wysokości środków jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: "Zakładanie i pielęgnacja sadów na terenie Nadleśnictwa Płaska w Żylinach w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” - III postępowanie

Z poważaniem
Jacek Pieklarz
Nadleśnictwo Płaska w Żylinach

Informacja o środkac [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 385