Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa folii budowlanej EKOFOL BASE 0,3+/-50% Typ A

Deadlines:
Published : 16-09-2022 11:04:00
Placing offers : 20-09-2022 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku zaprasza wszystkich solidnych Wykonawców do składania ofert.

1. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie dodatkowe koszty realizacji zamówienia, tzn., że Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

4. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.

5. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonaniu wyboru ofert) bez podania przyczyny i powiadomienia lub zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.

9. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie.

10. Wykonawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu. Ponadto informujemy, że Wykonawca, który złoży ofertę za pośrednictwem platformy Open Nexus zostanie zaproszony do przyszłych postępowań na podobny asortyment.

Osoba do kontaktu: Zbigniew Omielańczuk tel. (54) 23 01 796

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Folia budowlana czarna EKOFOL BASE 0,3+/-50% Typ A 6m x 33m - 15 roll - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" FAKTURA W WERSJI PAPIEROWEJ !!! (0)
3 Termin realizacji - 5 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 73