Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BI.271.12.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Joanna Pawliczak
Gmina Wąsosz
Deadlines:
Published : 15-09-2022 13:52:00
Placing offers : 26-09-2022 08:00:00
Offers opening : 26-09-2022 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Gmina Wąsosz zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie z dnia 15.09.2022.pdf pdf 127.49 2022-09-15 13:52:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 418.41 2022-09-15 13:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 200 2022-09-15 13:52:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 117.4 2022-09-15 13:52:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie podstawy wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postepowaniu.docx docx 137.71 2022-09-15 13:52:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 167.5 2022-09-15 13:52:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór Umowy.pdf pdf 200.07 2022-09-15 13:52:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw.doc doc 167 2022-09-15 13:52:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Zobowiązanie_innych_podmiotów.doc doc 162 2022-09-15 13:52:00 Proceeding
Odpowiedź na pytania z 16.09.2022 r..pdf pdf 132.72 2022-09-19 13:10:52 Public message
Odpowiedź na pytania z 22.09.2022 r..pdf pdf 138.65 2022-09-22 10:39:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 163.18 2022-09-26 14:31:30 Public message

Announcements

2022-09-26 14:31 Joanna Pawliczak Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-26 08:00 Buyer message Zamawiający na realizację zadania zamierza przeznaczyć 56 910,57 zł netto.
2022-09-22 10:39 Joanna Pawliczak Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytania w załączeniu przekazuje odpowiedź.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2022-09-19 13:10 Joanna Pawliczak Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytanie w załączeniu przekazuje odpowiedź.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 614