Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie zsuwni przenośnika CM10 (12583392)

Krystian Biedroń
Górażdże Department: Zakład EKOCEM, Górażdże Cement S.A., KRS 0000013474, NIP 756-000-34-05, Regon 530515047, BDO nr rej. 000004643, Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł
Deadlines:
Published : 15-09-2022 13:35:00
Placing offers : 28-09-2022 13:33:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie o ofertę - RFQ
Type: Supply

Requirements and specifications

OPIS WYMAGAŃ

Górażdże Cement S.A. działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza  Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu na dostawę: 

Wykonanie zsuwni przenośnika CM10

Dodatkowych informacji udzieli Państwu:

  • Krystian Biedroń tel. 785 401 911

  • Jan Dyduch tel. 77/777 94 81

Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement: 

  1. Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.

  2. Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A

  3. Kodeks Etyczny Dostawców

  4. Ogólne warunki zakupów 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ochrona_srodowiska-wytyczne GC.pdf pdf 10291.87 2022-09-15 13:35:00 Proceeding
BHP-wymagania GC dla wykonawców.pdf pdf 181.73 2022-09-15 13:35:00 Proceeding
BHP-wymagania GC dla dostawców odbiorców.pdf pdf 228.79 2022-09-15 13:35:00 Proceeding
Kodeks Etyczny _Listopad 2020.asd.pdf pdf 110.05 2022-09-15 13:35:00 Proceeding
OWZ_GC.pdf pdf 282.68 2022-09-15 13:35:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie zsuwni przenośnika CM10 Zakres prac: - wykonanie 3 zsuwni dla przenośnika CM 10 Wymagania: - zsuwnie do  prac porządkowych przy przenośniku CM 10 konieczne uwzględnienie łatwego ich demontażu i montażu konieczne uwzględnienie ich zabezpieczenia przed wysypywaniem się materiału - przygotowanie dokumentacji technicznej, dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie ich do Zakładu Ekocem - brak możliwości zmiany w przebiegu trasy kablowej - brak możliwości przeniesienia istniejących urządzeń i obiektów - zsuwnie wykonane wg norm PN-EN ISO 13854:2020-01, PN-EN ISO 14122-2:2016-08, PN-EN ISO 13857:2020-03, PN-EN ISO 14122-3:2016-08, - nie udostępniamy dokumentacji istniejących obiektów - projekt i montaż elementów na podstawie własnych pomiarów - projekt przed wykonaniem należy przedłożyć do akceptacji w DT i Działowi BHP Wszystkie materiały zapewnia wykonawca Zamawiający może zrezygnować z części lub całości zakresu prac. 3 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 50% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych 30% Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań (0)
3 Termin realizacji 5% do 30.09.2022 (0)
4 Termin płatności 10% przelew 45 dni (0)
5 Gwarancja 5% 24 miesiące Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 542