Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.26.2022.PG Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania: przebudowa drogi ul. Nocznickiego i ul. Drzymały w Słubicach.

Deadlines:
Published : 15-09-2022 12:19:00
Placing offers : 26-09-2022 11:00:00
Offers opening : 26-09-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 74 184 zł brutto

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.03 2022-09-15 12:19:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia-sig.pdf pdf 305.31 2022-09-15 12:19:00 Proceeding
zał. 1-formularz ofertowy.doc doc 82 2022-09-15 12:19:00 Proceeding
zał. 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania.docx docx 20.33 2022-09-15 12:19:00 Proceeding
zał. 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 19.9 2022-09-15 12:19:00 Proceeding
zał. 4-projekt umowy.pdf pdf 320.88 2022-09-15 12:19:00 Proceeding
zał. 5-mapa poglądowa.png png 892.94 2022-09-15 12:19:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 267.69 2022-09-26 11:26:28 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty-sig.pdf pdf 269.51 2022-10-05 14:16:58 Public message

Announcements

2022-10-05 14:16 Paweł Grudzień Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-09-26 11:26 Paweł Grudzień Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-26 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 74 184 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 241