Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-778/MW/22 Wykonanie badania -RESURS- dźwigu osobowego zainstalowanego w obiekcie Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Zakroczymskiej 3c.

Deadlines:
Published : 15-09-2022 09:39:00
Placing offers : 21-09-2022 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Wykonanie badania -RESURS- dźwigu osobowego zainstalowanego w obiekcie Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Zakroczymskiej 3c.


Ofertę należy złożyć przez platformę OpenNexus zgodnie z ogłoszeniem na załączonym formularzu ofertowym wraz z dołączonym do ogłoszenia Oświadczeniem wykonawcy załączonym do ogłoszenia.

Kryterium wyboru oferty - 100% cena.


Osoba do kontaktu:  Pan Adam Szpak tel. 47 72 366 69.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_załączniki.pdf pdf 990.54 2022-09-15 09:39:00 Proceeding
Ogłoszenie_załączniki.pdf pdf 990.54 2022-09-15 09:39:00 Subject of the order
Ogłoszenie_załączniki.pdf pdf 990.54 2022-09-15 09:39:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie badania -RESURS- dźwigu osobowego zainstalowanego w obiekcie Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Zakroczymskiej 3c. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 1

Ogłoszenie_załącznik [...].pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

Ogłoszenie_załącznik [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić. (0)
3 Termin realizacji - 5 dni roboczych od daty wysłania zlecenia (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 109