Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00348223/01 ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KATOWICACH PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23" - TP-6.2022

Aleksandra Poznańska
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 14-09-2022 15:17:00
Placing offers : 23-09-2022 12:00:00
Offers opening : 23-09-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 90.66 2022-09-14 15:17:00 Proceeding
SWZ - TP-6.2022 -usługi sprzątania przy ul. Dabrowskiego 23 w Katowicach.pdf pdf 924.03 2022-09-14 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 720.76 2022-09-14 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ OFERTY.docx docx 35.12 2022-09-14 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - niepodleganie wykluczeniu.docx docx 23.7 2022-09-14 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - spełnianie warunków.docx docx 15.92 2022-09-14 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 24.62 2022-09-14 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wykaz usług - doświadczenie.docx docx 17.62 2022-09-14 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz osób.docx docx 17.8 2022-09-14 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 19.24 2022-09-14 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - projekt umowy.docx docx 49.46 2022-09-14 15:17:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 20.09.2022 r. - TP-6.2022-sig.pdf pdf 658.11 2022-09-20 14:42:41 Public message
POPR. Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ OFERTY.docx docx 35.03 2022-09-20 14:46:28 Public message
Zmiana ogłoszenia BZP.pdf pdf 41.93 2022-09-20 14:46:28 Public message
Zmieniony SWZ - TP-6.2022.pdf pdf 925.47 2022-09-20 14:46:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert - TP-6.2022.pdf pdf 276.83 2022-09-23 15:07:39 Public message

Announcements

2022-09-23 15:07 Zespoł Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert z postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą:
„ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KATOWICACH PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23”

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-23 12:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na realizację obu części zamówienia 37.706,18 zł gross (31.030,80 zł netto) miesięcznie; w tym 3.324,24 zł gross (3.078,00 zł netto) miesięcznie Zamawiający przeznaczył na sprzątanie na terenów zewnętrznych i 34.381,94 zł gross (27.952,80 zł netto) na sprzątanie terenów wewnętrznych.
2022-09-20 14:57 Aleksandra Poznańska Zamawiający informuje również - z daleko posuniętej ostrożności - iż zmianie uległo wadium w poszczególnych częściach postępowania.
Obecnie wadium :
- dla części I wynosi 2.000,00 zł (tereny wewnętrzne),
- dla części II wynosi 200,00 zł. (tereny zewnętrzne).
2022-09-20 14:46 Aleksandra Poznańska W załączeniu do komunikatu Zamawiający przekazuje zmienione dokumenty postępowania - jednocześnie informując iż przesuwa termin składania ofert z 22 września 2022 r. na 23 września 2022 r. godz. 12.00.

POPR. Załącznik nr 2 [...].docx

Zmiana ogłoszenia BZ [...].pdf

Zmieniony SWZ - TP-6 [...].pdf

2022-09-20 14:42 Aleksandra Poznańska W załączeniu do komunikatu Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 252