Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.48.2022 Budowa ścieżek rowerowych R-10 dla odcinków AC, CD oraz organizacji ruchu dla tych odcinków oraz oznakowanie odcinków DE, EF, FK – 2 edycja

Aleksandra Nikielska
Gmina Kosakowo
Deadlines:
Published : 14-09-2022 14:18:00
Placing offers : 29-09-2022 11:00:00
Offers opening : 29-09-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówierniu 08da9642-f988-635b-b681-300011104917.pdf pdf 146.34 2022-09-14 14:18:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dodatkowe informacje 08da9648-57f6-fa4d-b681-3000111049a2.pdf pdf 38.22 2022-09-14 14:18:00 Proceeding
SWZ R10 . AC.pdf pdf 425.9 2022-09-14 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ_ Formularz ofertowy odcinek AC z miejscem postojowym, odcinek CD + SORy, beton, bariery.docx docx 32.65 2022-09-14 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1B do SWZ_ Formularz ofertowy wykonanie oznakowania i wprowadzenie SOR odcinków DE EF FK.docx docx 32.24 2022-09-14 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 20.21 2022-09-14 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx docx 20.22 2022-09-14 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie wykonawców na podstawie art.117.docx docx 13.88 2022-09-14 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5A do SWZ_ Wykaz robót.docx docx 25.16 2022-09-14 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5B do SWZ_ Wykaz robót.docx docx 25.05 2022-09-14 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6A do SWZ Wzór Umowy dla czesci I--R-10 odc. AC CD z SOR.pdf pdf 487.62 2022-09-14 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6B do SWZ Wzór Umowy dla części II--R-10 oznakowanie odc. DE EF FK.pdf pdf 474.23 2022-09-14 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - NOWY OPZ - R-10 odc. AC CD oraz SOR DE, EF Ogrodowa, FK.pdf pdf 107.42 2022-09-14 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ DOKUMENTACJA.zip zip 353852.1 2022-09-14 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ_Wykaz osób.doc doc 51.5 2022-09-14 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Tablice informacyjne.zip zip 73319.27 2022-09-14 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ Mapa orientacyjna ścieżki rowerowe Gmina Kosakowo - trasa, podział na odcinki.pdf pdf 3005.41 2022-09-14 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ_RODO.docx docx 23.88 2022-09-14 14:18:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 16.73 2022-09-29 16:14:34 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 20.03 2022-10-10 15:32:00 Public message
Unieważnienie postępowania w części 2.docx docx 13.51 2022-12-14 13:15:33 Public message

Announcements

2022-12-14 13:15 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku informacja o unieważnieniu postepowania w części 2

Unieważnienie postęp [...].docx

2022-10-10 15:32 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].docx

2022-09-29 16:14 Adriana Żuralska Szanowni Państwo w załączniku Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na :Budowa ścieżek rowerowych R-10 dla odcinków AC, CD oraz organizacji ruchu dla tych odcinków oraz oznakowanie odcinków DE, EF, FK- 2 edycja

Informacja z otwarci [...].docx

2022-09-29 11:00 Buyer message Szanowni Państwo, zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć w części 1 kwotę: 1 870 000,00 zł brutto, w części 2 kwotę 30 000 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 738