Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.270.60.2022 Dostawa i montaż 46 sztuk stanowisk laboratoryjnych.

Anna Dąbrowska
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Department: NCBJ
Deadlines:
Published : 12-09-2022 13:58:00
Placing offers : 28-09-2022 12:00:00
Offers opening : 28-09-2022 13:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 105.72 2022-09-12 13:58:00 Proceeding
TOM I SWZ EZP.270.60.2022.pdf pdf 2458.84 2022-09-12 13:58:00 Proceeding
TOM I SWZ EZP.270.60.2022.docx docx 159.59 2022-09-12 13:58:00 Proceeding
TOM II PPU EZP.270.60.2022.doc doc 267 2022-09-12 13:58:00 Proceeding
TOM III OPZ.docx docx 38.34 2022-09-12 13:58:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 622.28 2022-09-15 11:02:23 Public message
Wyjaśnienia2 treści SWZ.pdf pdf 594.91 2022-09-16 11:14:01 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.35 2022-09-21 10:00:08 Public message
TOM I SWZ EZP.270.60.2022 po zm. 21.09.pdf pdf 2188.68 2022-09-21 10:00:08 Public message
TOM I SWZ EZP.270.60.2022 po zm. 21.09.docx docx 159.14 2022-09-21 10:00:08 Public message
TOM II PPU EZP.270.60.2022.doc doc 269.5 2022-09-21 10:00:08 Public message
TOM III OPZ po zmianie 21.09.2022.docx docx 39.77 2022-09-21 10:00:08 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć(1).docx docx 38.96 2022-09-28 12:12:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 449.31 2022-09-28 14:52:12 Public message
Zawiadmienie o wyborze najkorz.oferty.pdf pdf 599.63 2022-11-08 15:55:56 Public message

Announcements

2022-11-08 15:55 Anna Dąbrowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadmienie o wybor [...].pdf

2022-09-28 14:52 Anna Dąbrowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-28 12:12 Anna Dąbrowska Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

2022-09-28 12:00 Buyer message Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie ww. zamówienia publicznego zamierza przeznaczyć kwotę gross 350 000,00 zł
2022-09-21 10:00 Anna Dąbrowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, SWZ wraz z załącznikami po zmianie z dnia 21.09.2022r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

TOM I SWZ EZP.270.60 [...].pdf

TOM I SWZ EZP.270.60 [...].docx

TOM II PPU EZP.270.6 [...].doc

TOM III OPZ po zmian [...].docx

2022-09-16 11:14 Anna Dąbrowska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 16.09.2022r.

Wyjaśnienia2 treści [...].pdf

2022-09-15 11:02 Anna Dąbrowska Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 594