Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/47/TP2/2021 LIKWIDACJA TOALET, WYKONANIE PRZEJŚCIA DO ŁĄCZNIKA, BUDYNEK NR 5 (NEUROLOGIA)

Deadlines:
Published : 09-09-2022 11:41:00
Placing offers : 26-09-2022 08:00:00
Offers opening : 26-09-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_ZP_47_TP2_2022.pdf pdf 780.94 2022-09-09 11:41:00 Proceeding
SWZ_ZP_47_TP2_2022.doc doc 645.5 2022-09-09 11:41:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.09.2022.pdf pdf 129.68 2022-09-09 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Przedmiar.pdf pdf 1806.1 2022-09-09 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Rzut miejsca przebudowy.pdf pdf 497.83 2022-09-09 11:41:00 Proceeding
modyfikacja nr 1 SWZ_ZP_47_TP2_2022.pdf pdf 103.98 2022-09-09 13:47:53 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.09.2022.pdf pdf 36.58 2022-09-09 13:47:53 Public message
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia.pdf pdf 342.62 2022-09-26 08:06:31 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_ZP_47_TP2_2022.pdf pdf 442.65 2022-09-26 11:56:53 Public message

Announcements

2022-09-26 11:56 Katarzyna Brzoza Informacja z otwarcia ofert - zbiorcze zestawienie ofert z dnia 26.09.2022r.

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-09-26 08:06 Katarzyna Brzoza Kwota przeznaczona na realizację zamówienia

Kwota przeznaczona n [...].pdf

2022-09-09 13:47 Katarzyna Brzoza Modyfikacja nr 1 SWZ z dnia 09.09.2022r
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.09.2022r.

modyfikacja nr 1 SWZ [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 508