Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: szacowanie wartości zamówienia pn. " Wykonanie pielęgnacji 35 szt. drzew będących pomnikami przyrody na terenie miasta Płocka "

Justyna Smolińska
Urząd Miasta Płocka Department: Referat Ochrony Środowiska
Deadlines:
Published : 09-09-2022 11:03:00
Placing offers : 26-09-2022 08:00:00
Offers opening : 26-09-2022 08:05:00
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia. 


W załączeniu:

- UCHWAŁA NR 763/XLIII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na 36 drzewach będących pomnikami przyrody na terenie miasta Płocka.

- formularz cenowy - Szacowanie wartości zamówienia pn. " Wykonanie pielęgnacji 35 szt. drzew będących pomnikami przyrody na terenie miasta Płocka "

SZACOWANIE WARTOŚCI NIE OBEJMUJE SWYM ZAKRESEM DĘBU BRONIEWSKIEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 PAR. 1 PKT. 1 POWYŻSZEJ UCHWAŁY.

WYCENĘ NALEŻY WYKONAĆ ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ POZYCJI DRZEWA

Poniżej link do strony czysty Płock, która również zawiera informację o pomnikach przyrody oraz link do map Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z zaznaczonymi lokalizacjami poszczególnych pomników.

https://czysty.plock.eu/index.php/zielen/formy-ochrony-przyrody

https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/


Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 24 367 15 10

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
UCHWAŁA 763 XLIII 2022 W SPRAWIE UZDODNIENIA ZAKRESU PRAC PIELĘGNACYJNYCH NA 36 DRZEWACH BĘDĄCYCHPOMNIKAMI PRZYRODY.pdf pdf 254.66 2022-09-09 11:03:00 Proceeding
formularz cenowy.ods ods 30.05 2022-09-13 11:46:36 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie pielęgnacji 35 szt. drzew będących pomnikami przyrody na terenie miasta Płocka - 1 pc. Urząd Miasta Płock
Pl. Stary Rynek 1
09-400, Płock
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji prac - Oczekiwany termin realizacji 60 dni od podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji (0)

The number of page views: 453