Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIZ.272.12.2022 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 160803_5 Olesno-obszar wiejski, obręb 0045-Kucoby oraz 160806_2 Rudniki-obszar wiejski, obręb 0001-Bobrowa

Rafał Halski
Powiat Oleski Department: Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 12-09-2022 08:47:00
Placing offers : 21-09-2022 10:00:00
Offers opening : 21-09-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 6 - Projekt umowy.pdf pdf 171.52 2022-09-12 08:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 338.18 2022-09-12 08:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 32.63 2022-09-12 08:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.docx docx 30.43 2022-09-12 08:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 31.5 2022-09-12 08:47:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz prac.docx docx 26 2022-09-12 08:47:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wykaz osób.docx docx 29.39 2022-09-12 08:47:00 Proceeding
Projekt modernizacji Bobrowa.pdf pdf 299.86 2022-09-12 08:47:00 Proceeding
Projekt modernizacji Kucoby.pdf pdf 306.84 2022-09-12 08:47:00 Proceeding
Załącznik graficzny nr 1 do projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.pdf pdf 4776.14 2022-09-12 08:47:00 Proceeding
Załacznik nr 2 obręb Kucoby.pdf pdf 236.18 2022-09-12 08:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Bobrowa.pdf pdf 218.91 2022-09-12 08:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału.docx docx 34.01 2022-09-12 08:47:00 Criterion
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 38.74 2022-09-12 08:47:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 63.69 2022-09-21 10:47:41 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 115.85 2022-10-10 08:54:45 Public message

Announcements

2022-10-10 08:54 Rafał Halski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-21 10:47 Rafał Halski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-21 10:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Zadanie nr 1 - 150.000,00 zł
Zadanie nr 2 - 39.000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 2 - Ośw [...].docx

Załącznik nr 1 - For [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 420