Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Z.P.271.11.2022 Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej na terenie Gminy Koniusza

Katarzyna Grońska
Gmina Koniusza
Deadlines:
Published : 08-09-2022 12:39:00
Placing offers : 23-09-2022 08:00:00
Offers opening : 23-09-2022 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08.09.2022.pdf pdf 166.42 2022-09-08 12:39:00 Proceeding
SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 73.65 2022-09-08 12:39:00 Proceeding
SWZ zał. nr 1.1 - formularz oferty.docx docx 33.04 2022-09-08 12:39:00 Proceeding
SWZ zał. nr 1.2 - formularz oferty.docx docx 32.82 2022-09-08 12:39:00 Proceeding
SWZ zał. nr 1.3 - formularz oferty.docx docx 32.21 2022-09-08 12:39:00 Proceeding
SWZ zał. nr 2.1 - oświadczenie składane na podstawie z art. 125 ust. 1 Pzp — kopia.docx docx 25.71 2022-09-08 12:39:00 Proceeding
SWZ zał. nr 2.2 - oświadczenie składane na podstawie z art. 125 ust. 1 Pzp.docx docx 25.7 2022-09-08 12:39:00 Proceeding
SWZ zał. nr 2.3 - oświadczenie składane na podstawie z art. 125 ust. 1 Pzp.docx docx 25.54 2022-09-08 12:39:00 Proceeding
SWZ zał. nr 3 - projekt umowy dla wszystkich części.docx docx 59.45 2022-09-08 12:39:00 Proceeding
SWZ zał. nr 4.1 - wykaz podwykonawców.docx docx 19.41 2022-09-08 12:39:00 Proceeding
SWZ zał. nr 4.2 - wykaz podwykonawców.docx docx 19.41 2022-09-08 12:39:00 Proceeding
SWZ zał. nr 4.3 - wykaz podwykonawców.docx docx 19.44 2022-09-08 12:39:00 Proceeding
SWZ zał. nr 5.1 - oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę.doc doc 40 2022-09-08 12:39:00 Proceeding
SWZ zał. nr 5.2 - oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę.doc doc 40 2022-09-08 12:39:00 Proceeding
SWZ zał. nr 5.3 - oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę.doc doc 40 2022-09-08 12:39:00 Proceeding
SWZ zał. nr 6.1 - przedmiar robót i rysunki.zip zip 6493.16 2022-09-08 12:39:00 Proceeding
SWZ zał. nr 6.2 - przedmiar robót i rysunki.zip zip 2405.98 2022-09-08 12:39:00 Proceeding
SWZ zał. nr 6.3 - przemiar robót i rysunki.zip zip 3096.87 2022-09-08 12:39:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ 09.09.2022.docx docx 16.02 2022-09-09 10:56:06 Public message
SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianie 09.09.2022.docx docx 73.67 2022-09-09 10:56:06 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ 19.09.2022.docx docx 18.79 2022-09-19 09:04:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert 23.09.2022 r..docx docx 21.48 2022-09-23 10:54:32 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (strona).docx docx 22.86 2022-09-27 14:14:42 Public message

Announcements

2022-09-27 14:14 Katarzyna Grońska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].docx

2022-09-23 10:54 Katarzyna Grońska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-09-23 08:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
1) 92.500,00 zł gross na część 1 zamówienia pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego z Glewie”,
2) 57.300,00 zł gross na część 2 zamówienia pn.: „Termomodernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Budziejowicach”,
3) 100.800,00 zł gross na część 3 zamówienia pn.: „Termomodernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Muniaczkowicach”.
2022-09-19 09:04 Katarzyna Grońska Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].docx

2022-09-09 10:56 Katarzyna Grońska Zmiana treści SWZ z dnia 09.09.2022 r.

Zmiana treści SWZ 09 [...].docx

SWZ - Specyfikacja W [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 424