Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIZ.271.19.2022 Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8

Anna Płuska
Urząd Miasta Bełchatowa Department: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - WIZ
Deadlines:
Published : 07-09-2022 12:51:00
Placing offers : 23-09-2022 08:00:00
Offers opening : 23-09-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 181.07 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
SWZ - WIZ.271.19.2022.pdf pdf 361.64 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
Formularz ofertowy-WIZ.271.19.2022.docx docx 28.5 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 - Wykonawcy.doc doc 128.5 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 5 - Podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 132.5 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się.docx docx 20.59 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
Wzór zobowiązania.docx docx 25.76 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
Oświadczenie-grupa kapitałowa.docx docx 24.85 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
Wykaz robót budowlanych.docx docx 19.93 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
Wykaz osób.docx docx 17.65 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
Oświadczenie-wykształcenie i kwalifikacje.docx docx 22.89 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
1.01 Strona tytułowa.pdf pdf 53.39 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
1.02 Opis.pdf pdf 1353.19 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
A.01 - Inwentaryzacja.pdf pdf 480.76 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
A.02 - Zagospodarowanie terenu.pdf pdf 15488.76 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
A.03 - Rozbiórki.pdf pdf 311.22 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
A.04 - Rzut tarasu, przekroje.pdf pdf 891.46 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
A.05 - Schemat barierki.pdf pdf 246.3 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
A.06 - Mur oporowy.pdf pdf 805.09 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
A.07 - Zbrojenie muru oporowego .pdf pdf 327.24 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
Kosztorys nakładczy Energetyków.pdf pdf 255.01 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
Projekt umowy Energetyków.pdf pdf 148.23 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Warunki techniczne Energetyków.pdf pdf 118.92 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
załącznik nr 2 - Oświadczenie podwykonawcy.pdf pdf 63.45 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
Załacznik nr 3 - Karta gwarancyjna.pdf pdf 69.87 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 4 -Oświadczenie - Elektromobilność.pdf pdf 72.27 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Klauzula.pdf pdf 109.4 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
Sposób obliczania najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 99.67 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
Uzasadnienie niedokonania podziału na części Energetyków.pdf pdf 70.62 2022-09-07 12:51:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - skan.pdf pdf 410.5 2022-09-23 12:37:18 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 118.37 2022-09-23 12:37:18 Public message

Announcements

2022-09-23 12:37 Anna Płuska Zamawiający zamieszcza INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-09-23 08:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 614 583,51 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 361