Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IM.271.12.2022 Wydzielenie klatek schodowych na drogi ewakuacyjne i wyposażenia klatek schodowych w urządzenia oddymiania i instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie

Zamówienia Publiczne
Gmina Miejska Zawidów
Deadlines:
Published : 06-09-2022 13:24:00
Placing offers : 21-09-2022 09:00:00
Offers opening : 21-09-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zal_1_formularz_ofertowy.doc doc 142 2022-09-06 13:24:00 Proceeding
zal_2_oswiadczenia_podm_udost_zas.docx docx 86.15 2022-09-06 13:24:00 Proceeding
zal_3_oswiadczenia_wykonawcy.docx docx 83.35 2022-09-06 13:24:00 Proceeding
zal_4_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc doc 101.5 2022-09-06 13:24:00 Proceeding
zal_5_oswiadczenie_wykoawcy_podmiot_udosępniającego_zasoby.docx docx 256.91 2022-09-06 13:24:00 Proceeding
zal_6_wykaz_osob.doc doc 100 2022-09-06 13:24:00 Proceeding
zal_7_Dokumentacja_techniczna.rar rar 20648.76 2022-09-06 13:24:00 Proceeding
zal_8_projekt_umowy_aktualizacja.docx docx 116.62 2022-09-06 13:24:00 Proceeding
SWZ_Zawidow.pdf pdf 513.12 2022-09-06 13:24:00 Proceeding
ogloszenie_o_zamowieniu (3).pdf pdf 119.87 2022-09-06 13:24:00 Proceeding
ogloszenie_zmiana_TZO.pdf pdf 34.8 2022-09-06 13:24:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #659618-1.pdf pdf 23.63 2022-09-21 09:30:55 Public message
informacja_o_wyborze.pdf pdf 339.53 2022-10-06 11:24:42 Public message

Announcements

2022-10-06 11:24 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-09-21 09:30 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-21 09:00 Buyer message Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 180 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 370