Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-749/MW/22 Zakup zestawu do prowadzenia odpraw dla CBŚP

Deadlines:
Published : 02-09-2022 13:33:00
Placing offers : 24-09-2022 13:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zamówienie dotyczy dostawy zestawu nagłośnieniowego wraz z montażem  - szczegóły zamówienia zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

 

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 15.04.2022 r. poz. 835).

W imieniu Komendy Stołecznej Policji informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert .

Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Dostawca/Wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

Dostawca /Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Płatność za przedmiot zamówienia będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem bankowym na rachunek określony na fakturze Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia przez Dostawcę/Wykonawcę do zamawiającego tj.  Komendy Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, prawidłowo wystawionej faktury VAT, po zrealizowaniu usługi.

Na fakturze jako płatnika należy wskazać: Komendę Stołeczną Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, NIP:5251930070, REGON: 012126482.

Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/ (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania).

W przypadku dostarczenia materiałów niezgodnych z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Dostawcy.

Termin realizacji  7 dni od daty otrzymania zlecenia.

Koszty dostawy i montażu należy wliczyć w cenę przedmiotu zamówienia.

Dostawa do siedziby Zarządu CBŚP w Warszawie ul. Okrzei 13 .

Osoba do kontaktu w/s realizacji przedmiotu zamówienia: Pan Wojciech Kupracz, tel. 600-806-075.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia ogłoszonego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
naglosnienie.pdf pdf 380.85 2022-09-02 13:33:00 Criterion
Oświadczenie do małych postępowań.docx docx 12.7 2022-09-02 14:29:27 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zakup zestawu do prowadzenia odpraw dla CBŚP Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Opis Przedmiotu Zamówienia / OPZ oraz oświadczenie - Zapoznanie się z OPZ. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". oraz proszę dołączyć podpisane oświadczenie (skan pdf) Attachment required

naglosnienie.pdf

Oświadczenie do mały [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 656