Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.77.2022 Modernizacja dróg publicznych w Zakopanem Część 1 - ul. Stare Krzeptówki Część 2 - ul. Kamieniec

Deadlines:
Published : 30-08-2022 10:05:00
Placing offers : 14-09-2022 11:00:00
Offers opening : 14-09-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu (77).pdf pdf 149.63 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
SWZ (77).pdf pdf 1056.86 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
Załacznik nr 10 do SWZ - dokumentacja techniczna.zip zip 1544.18 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy - 2 zadania.pdf pdf 556.83 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - kosztorysy ofertowe.zip zip 46.95 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (77).docx docx 45.29 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
BZP.271.77.2022 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 449.83 2022-09-14 14:32:03 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania (77).pdf pdf 68.83 2022-09-29 14:39:09 Public message

Announcements

2022-09-29 14:39 Agnieszka Pancherz Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-09-14 14:32 Ewa Stasik Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

BZP.271.77.2022 info [...].pdf

2022-09-14 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 153 519,78 PN gross (w tym: część 1 - 87 154,15 PLN gross i część 2 - 66 365,63 PLN brutto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 417