Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BUD-Z.271.8.2022 Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” (Postępowanie powtórzone dot. części I zamówienia)

Katarzyna Romanowska
Gmina Lipiany
Deadlines:
Published : 26-08-2022 11:15:00
Placing offers : 05-09-2022 10:00:00
Offers opening : 05-09-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 95.36 2022-08-26 11:15:00 Proceeding
SWZ - CYFROWA GMINA.pdf pdf 2048.91 2022-08-26 11:15:00 Proceeding
zał. 3 wzór umowy.docx docx 100.49 2022-08-26 11:15:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy CyGm.doc doc 130.5 2022-08-26 11:15:00 Proceeding
Zał. nr 1a - Specyfikacja techniczna 1.docx docx 90.81 2022-08-26 11:15:00 Proceeding
Zał. nr 2a - Oświadczenie podstawy wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postepowaniu CyGm.docx docx 87.18 2022-08-26 11:15:00 Proceeding
Zał. nr 2b - Oświadczenie grupa kapitałowa CyGm.doc doc 96 2022-08-26 11:15:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Zobowiązanie_innych_podmiotów CyGm.doc doc 92 2022-08-26 11:15:00 Proceeding
Info_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 45.76 2022-09-06 10:12:18 Public message
zawiadomienie o poprawieniu omyłki rachunkowej.pdf pdf 73.4 2022-09-06 14:17:22 Public message
Zawiadomienie o wynikach.pdf pdf 412.58 2022-09-26 13:12:53 Public message

Announcements

2022-09-26 13:12 Katarzyna Romanowska ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2022-09-06 14:17 Katarzyna Romanowska Zawiadomienie o poprawieniu omyłki rachunkowej

zawiadomienie o popr [...].pdf

2022-09-06 10:12 Katarzyna Romanowska Informacja z otwarcia ofert

Info_z_otwarcia_ofer [...].pdf

2022-09-05 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 92.683,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 346