Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.13.2022 Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku przy ul. Szkolnej 3 w Człuchowie na przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem

Monika Wilczyńska
Gmina Miejska Człuchów
Deadlines:
Published : 26-08-2022 12:38:00
Placing offers : 15-09-2022 10:00:00
Offers opening : 15-09-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl UWAGA

Korekta formularza załącznik nr 1 i 2 do SWZ z dnia 30.08.2022r. - prosimy pobrać aktualny załącznik.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_26082022-sig.pdf pdf 757.28 2022-08-26 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 53.65 2022-08-26 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 18.92 2022-08-26 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.pdf pdf 854.77 2022-08-26 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.pdf pdf 4607.33 2022-08-26 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.pdf pdf 119.93 2022-08-26 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ.docx docx 21.3 2022-08-26 12:38:00 Proceeding
Korekta z dnia 30082022 Załącznik nr 1 i 2 do SWZ.docx docx 40.46 2022-08-30 09:02:26 Proceeding
Ogłoszenie nr 2022-BZP 00321914-01.pdf pdf 77.73 2022-08-30 09:40:23 Proceeding
SKMBT_C25322091311300.pdf pdf 812.56 2022-09-13 16:28:27 Public message
Informacja o złożonych ofertach.docx docx 25.93 2022-09-15 11:44:46 Public message
unieważnienie przedszkole.docx docx 13.63 2022-09-26 09:59:32 Public message

Announcements

2022-09-26 09:59 Monika Wilczyńska Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający, na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego.

unieważnienie przeds [...].docx

2022-09-15 11:44 Monika Wilczyńska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku przy ul. Szkolnej 3 w Człuchowie na przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem
Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710), przedstawia informację z otwarcia ofert.

Informacja o złożony [...].docx

2022-09-15 10:00 Buyer message Zamawiający – Gmina Miejska Człuchów na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych przekazuje informację o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 6 500 000,00 zł brutto
2022-09-13 16:28 Monika Wilczyńska Człuchów, 13.09.2022r.
Zamawiający przekazuje informacje zgodnie z pkt 3.17 SWZ. W załączeniu do niniejszej wiadomości znajduje się protokół z odbytej wizji lokalnej. Podczas wizji wykonawcy nie zadawali pytań.

SKMBT_C2532209131130 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 713