Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-31/2022 Budowa nowej pracowni angiografii wraz z zakupem cyfrowego angiografu połączona z przeniesieniem pracowni endoskopowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu

Deadlines:
Published : 24-08-2022 14:13:00
Placing offers : 24-10-2022 09:00:00
Offers opening : 24-10-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS162-460623-pl.pdf pdf 111.05 2022-08-24 14:13:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 546.74 2022-08-24 14:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 46.5 2022-08-24 14:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 1A do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.docx docx 15.23 2022-08-24 14:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 1B cz. I do SWZ - Wykaz wymaganych parametrów, cech techniczno – użytkowych dla angiografu.xlsx xlsx 22.69 2022-08-24 14:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 1B cz. II do SWZ – Wykaz wymaganych paramentów dot. zakresu prac projektowych i budowlano-instalacyjnych dot. dostosowania pomieszczeń (PFU).zip zip 2145.22 2022-08-24 14:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ -JEDZ.zip zip 84.29 2022-08-24 14:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 44.5 2022-08-24 14:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie.doc doc 49 2022-08-24 14:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 250.97 2022-08-24 14:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Wykaz dostaw.doc doc 22 2022-08-24 14:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - Wykaz osób.doc doc 16 2022-08-24 14:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostepniajacego zasoby.doc doc 18 2022-08-24 14:13:00 Proceeding
Wizja lokalna_ DZP - 31-2022.pdf pdf 444.14 2022-08-30 12:33:41 Public message
Informacja o zmianie terminu skaładania oferet _ DZP - 31-2022.pdf pdf 653.34 2022-09-16 12:40:02 Public message
2022-OJS179-505209-pl Ogłoszenie zmiana.pdf pdf 65.69 2022-09-16 12:40:02 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-31-2022_(1).pdf pdf 956.6 2022-09-22 15:17:08 Public message
Załącznik Nr 1 B cz. I do SWZ zmiana.xls xls 103.5 2022-09-22 15:17:08 Public message
zmiana treści SWZ z dn. 30.09.2022 r.zip zip 382.49 2022-09-30 11:42:16 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ_dzp-31-2022_(2).pdf pdf 630.82 2022-10-07 13:19:51 Public message
2022-OJS196-556122-pl (2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 11.10.2022r.pdf pdf 65.58 2022-10-11 12:50:35 Public message
zmiana SWZ - zmiana terminu składania ofert_2.pdf pdf 344.86 2022-10-11 12:50:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP_31 2022.pdf pdf 342.84 2022-10-24 13:15:41 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 306.12 2022-11-02 13:07:03 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 106.72 2022-11-13 16:29:19 Public message

Announcements

2022-11-13 16:29 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-11-02 13:07 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-10-24 13:15 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert _ DZP - 31/2022

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-24 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia - 5 974 531,00 zł
2022-10-11 12:50 Zamówienia Publiczne Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu.

2022-OJS196-556122-p [...].pdf

zmiana SWZ - zmiana [...].pdf

2022-10-07 13:19 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2022-09-30 11:42 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ.
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu.

zmiana treści SWZ z [...].zip

2022-09-22 15:17 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Załącznik Nr 1 B cz. [...].xls

2022-09-16 12:40 Zamówienia Publiczne Informacja o zmianie terminu składania ofert _ DZP - 31/2022

Informacja o zmianie [...].pdf

2022-OJS179-505209-p [...].pdf

2022-08-30 12:33 Zamówienia Publiczne Informacja o wizji lokalnej _ DZP - 31/2022

Wizja lokalna_ DZP - [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1829