Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.1.9.2022 Dostawa i instalacja instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Nowosolna w ramach projektu „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Nowosolna”

Sebastian Rudziński
Gmina Nowosolna
Deadlines:
Published : 24-08-2022 11:11:00
Placing offers : 27-09-2022 15:30:00
Offers opening : 27-09-2022 15:45:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Arkusz asortymentowo-cenowy-zał. nr 2 do SWZ.xlsx xlsx 22.27 2022-08-24 11:11:00 Proceeding
espd-request.zip zip 85.83 2022-08-24 11:11:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS162-460723-pl.pdf pdf 130.11 2022-08-24 11:11:00 Proceeding
SWZ-RI.271.1.9.2022.docx docx 225.2 2022-08-24 11:11:00 Proceeding
PFU Nowosolna OZE.pdf pdf 6133.88 2022-08-24 11:11:06 Proceeding
Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 09-09-2022r..pdf pdf 546.98 2022-09-09 14:08:11 Public message
Odpowiedzi na pytania 21.09.2022 r..pdf pdf 772.67 2022-09-21 13:23:13 Public message
Arkusz asortymentowo-cenowy-zał. nr 2-21.09.2022r. do SWZ.xlsx xlsx 21.93 2022-09-21 13:23:13 Public message
Zestawienie lokalizacji zał. nr 1 do odpowiedzi na pytania z 21.09.2022r.xlsx xlsx 13.46 2022-09-21 13:23:13 Public message
Załącznik nr 2 do pfu do odpowiedzi na pytania z dnia 21.09.2022.pdf pdf 296.2 2022-09-21 13:23:13 Public message
SWZ-RI.271.1.9.2022-po modyfikacji z dnia 21.09.2022.docx docx 225.83 2022-09-21 13:23:13 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 67.05 2022-09-27 16:39:14 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 138.73 2022-10-18 16:57:34 Public message
Informacja o wniesieniu odwołania.pdf pdf 50.26 2022-11-02 14:29:48 Public message
Fwd Informacja o wniesieniu odwołania KIO - RI.271.1.9.2022.zip zip 1096.61 2022-11-02 14:29:48 Public message
Informacja o anulowaniu wyboru wykonawcy.pdf pdf 45.53 2022-11-04 10:52:48 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty15_11_2022.BES.pdf.xades xades 272.69 2022-11-15 18:46:40 Public message
DOC309.pdf pdf 120.53 2022-11-15 18:46:40 Public message

Announcements

2022-11-15 18:46 Sebastian Rudziński W załączeniu Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty po uprzednim dokonaniu powtórzenia czynności badania u oceny ofert.
Z poważaniem
Sebastian Rudziński
UG Nowosolna

Informacja o wyborze [...].xades

DOC309.pdf

2022-11-04 10:52 Sebastian Rudziński W załączeniu Zamawiający przekazuje informację o anulowaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu.
Z poważaniem
Sebastian Rudziński
UG Nowosolna

Informacja o anulowa [...].pdf

2022-11-02 14:29 Sebastian Rudziński W załączeniu Zamawiający przekazuje informację o wniesieniu odwołania przez jednego z Wykonawców.
Z poważaniem
Sebastian Rudziński
UG Nowosolna

Informacja o wniesie [...].pdf

Fwd Informacja o wni [...].zip

2022-10-18 16:57 Sebastian Rudziński W załączeniu Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Z poważaniem
Sebastian Rudziński
UG Nowosolna

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-27 16:39 Sebastian Rudziński W załączeniu Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.
z poważaniem
Sebastian Rudziński
UG Nowosolna

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-27 07:29 Sebastian Rudziński Zamawiający informuje, że wysokość środków przeznaczonych na realizację zamówienia wynosi 1.000.000,- zł. brutto.
Z poważaniem
Sebastian Rudziński
UG Nowosolna
2022-09-21 13:23 Sebastian Rudziński W załączeniu Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania wykonawców wraz z ujednoliconą treścią dokumentów zamówienia.
Z poważaniem
Sebastian Rudziński
UG Nowosolna

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Arkusz asortymentowo [...].xlsx

Zestawienie lokaliza [...].xlsx

Załącznik nr 2 do p [...].pdf

SWZ-RI.271.1.9.2022- [...].docx

2022-09-09 14:08 Sebastian Rudziński W załączeniu Zamawiający publikuje odpowiedzi a pytania zadane przez wykonawców.
Z poważaniem
Sebastian Rudziński
UG Nowosolna

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1168