Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.29.2022, nr ogłoszenia 2022/BZP 00355931/01 Dostawa samochodu specjalnego, ciężkiego, ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Plewiskach

Agnieszka Skrzypczak
Urząd Gminy Komorniki Department: Inspektor ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 20-09-2022 13:31:00
Placing offers : 28-09-2022 08:00:00
Offers opening : 28-09-2022 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 59.35 2022-09-20 13:31:00 Proceeding
SWZ.docx docx 73.16 2022-09-20 13:31:00 Proceeding
zalacznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 56 2022-09-20 13:31:00 Proceeding
zalacznik nr 2 do SWZ - oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 40.5 2022-09-20 13:31:00 Proceeding
zalacznik nr 1 do umowy.doc doc 134.5 2022-09-20 13:31:00 Proceeding
zalacznik nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.doc doc 93 2022-09-20 13:31:00 Proceeding
info z otwarcia.doc doc 40 2022-09-28 10:16:49 Public message
info z otwarcia.pdf pdf 242.02 2022-09-28 10:16:49 Public message
informacja o wyborze ofety - BIP.pdf pdf 400.18 2022-09-28 10:19:15 Public message
informacja o wyborze ofety - BIP.doc doc 2777 2022-09-28 10:19:15 Public message

Announcements

2022-09-28 10:19 Agnieszka Skrzypczak W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].doc

2022-09-28 10:16 Agnieszka Skrzypczak W załączeniu informacja z otwarcia ofert

info z otwarcia.doc

info z otwarcia.pdf

2022-09-28 08:14 Agnieszka Skrzypczak Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1 175 000,00 złotych brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 386