Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-30/2022 Dostawa leków ogólnych oraz preparatów do żywienia poza i dojelitowego

Deadlines:
Published : 19-08-2022 09:32:00
Placing offers : 21-09-2022 09:00:00
Offers opening : 21-09-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS159-452494-pl.pdf pdf 606.4 2022-08-19 09:32:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 515.27 2022-08-19 09:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ.doc doc 46 2022-08-19 09:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 1A do SWZ.xls xls 177 2022-08-19 09:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.zip zip 88.31 2022-08-19 09:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ.doc doc 14 2022-08-19 09:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ.doc doc 20 2022-08-19 09:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ.pdf pdf 358.05 2022-08-19 09:32:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ_ DZP - 30-2022_(1).pdf pdf 737.66 2022-08-29 14:29:09 Public message
Załącznik Nr 1A do SWZ-modyfikacja z dnia 29.08.2022 w zakresie pakietu nr 1.xls xls 160.5 2022-08-29 14:29:09 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-30-2022_(2).pdf pdf 763.85 2022-09-09 14:22:07 Public message
Załącznik Nr 4 do SWZ - modyfikacja.doc doc 19.5 2022-09-09 14:22:07 Public message
Załącznik Nr 5 do SWZ - modyfikacja.pdf pdf 358.26 2022-09-09 14:22:07 Public message
Załącznik Nr 1A do SWZ-modyfikacja nr 2 , w zakresie pakietu nr 1, 10 z dnia 09.09.2022.xls xls 160.5 2022-09-09 14:22:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP_30 2022.pdf pdf 657.37 2022-09-21 14:39:25 Public message
Załączniki do protokołu.zip zip 5903.08 2022-09-21 14:39:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych DZP_30 2022.pdf pdf 347.71 2022-10-03 12:59:22 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-30-2022.pdf pdf 441.89 2022-10-18 14:58:06 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_pak. nr 39_ DZP-30-2022.pdf pdf 365.61 2022-10-24 13:40:39 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_DZP - 30-2022.pdf pdf 869.57 2022-11-21 09:17:02 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 190.14 2022-09-21 09:00:00 Public message

Announcements

2022-11-21 09:17 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia _ DZP - 30/2022

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-10-24 13:40 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 39 _ DZP - 30/2022

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-10-18 14:58 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów 1-35, 38, 40
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów 36, 37

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-10-03 12:59 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie Pakietu nr 11 i 13

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-21 14:39 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Załączniki do protok [...].zip

2022-09-21 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-09-09 14:22 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na zapytania do SWZ wraz z modyfikowanymi załącznikami DZP - 30/2022.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Załącznik Nr 4 do SW [...].doc

Załącznik Nr 5 do SW [...].pdf

Załącznik Nr 1A do S [...].xls

2022-08-29 14:29 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ oraz modyfikacja załącznika Nr 1A do SWZ w zakresie pakietu nr 1_ DZP - 30/2022.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Załącznik Nr 1A do S [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1897