Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.2710.39.2022.AP Zakup i dostawa mikrofalowego syntezatora peptydów

Katarzyna Wilczek-Kozioł
Uniwersytet Wrocławski
Deadlines:
Published : 12-08-2022 10:11:00
Placing offers : 23-08-2022 10:00:00
Offers opening : 23-08-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specificationsKWOTA JAKĄ ZAMAWIAJACY ZAMIERZA NA FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA: 498 000,00 ZŁ BRUTTOSzanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 192.14 2022-08-12 10:11:00 Proceeding
SWZ_zał 1_2_5_mikrofalowy syntezator peptydów.docx docx 261.08 2022-08-12 10:11:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ_ OPZ - mikrofalowy syntezator peptydów.doc doc 73 2022-08-12 10:11:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ _Wzór umowy _mikrofalowy syntezator peptydów.docx docx 70.74 2022-08-12 10:11:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 174.93 2022-08-23 12:23:36 Public message
informacja o wyborze na stronę postępowania.pdf pdf 144.36 2022-09-02 13:14:09 Public message

Announcements

2022-09-02 13:14 Katarzyna Wilczek-Kozioł W załączeniu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-23 12:23 Anna Pawliszyn W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2022-08-23 10:00 Buyer message KWOTA JAKĄ ZAMAWIAJACY ZAMIERZA NA FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA: 498 000,00 ZŁ BRUTTO

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 242