Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00302793/01 SR.272.rb.29.2022.RG „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim, prowadzona w systemie – zaprojektuj i wybuduj”.

Deadlines:
Published : 11-08-2022 14:40:00
Placing offers : 09-12-2022 09:00:00
Offers opening : 09-12-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
9. PFU budynek LO.pdf pdf 17776.56 2022-08-11 14:40:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.07 2022-08-11 14:40:00 Proceeding
2. SWZ TermoPolskiLad-sig.pdf pdf 1152.19 2022-08-11 14:40:00 Proceeding
3. Załączniki na część nr 1.docx docx 120.02 2022-08-11 14:40:00 Proceeding
4. Załączniki na część nr 2.docx docx 118.73 2022-08-11 14:40:00 Proceeding
5. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie.docx docx 104.11 2022-08-11 14:40:00 Proceeding
6. Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych.docx docx 104.49 2022-08-11 14:40:00 Proceeding
7. Załącznik nr 6 - Wykaz osób.docx docx 109.06 2022-08-11 14:40:00 Proceeding
8. PFU budynek PUP.pdf pdf 15258.19 2022-08-11 14:40:00 Proceeding
1b Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.53 2022-10-12 14:11:59 Proceeding
2b. Zmiana SIWZ nr 2-sig.pdf pdf 328.23 2022-10-12 14:11:59 Proceeding
1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.54 2022-09-14 10:26:44 Public message
2a. Zmiana SIWZ nr 1-sig.pdf pdf 327.78 2022-09-14 10:27:09 Public message
1c. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.51 2022-11-02 12:25:40 Public message
2c. Zmiana SIWZ nr 3-sig.pdf pdf 327.61 2022-11-02 12:26:14 Public message
1d. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.98 2022-11-10 11:17:49 Public message
2d. Zmiana SIWZ nr 4-sig.pdf pdf 310.93 2022-11-10 11:18:29 Public message
1e. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.52 2022-11-24 10:04:32 Public message
2e. Zmiana SIWZ nr 5-sig.pdf pdf 293.13 2022-11-24 10:05:55 Public message
2f. Zmiana SIWZ nr 6-sig.pdf pdf 292.89 2022-12-01 14:35:33 Public message
1f. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.98 2022-12-01 14:40:38 Public message

Announcements

2022-12-01 14:40 Roman Gaza 1f. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1f. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2022-12-01 14:35 Roman Gaza 2f. Zmiana SIWZ nr 6-sig

2f. Zmiana SIWZ nr 6 [...].pdf

2022-11-24 10:05 Roman Gaza 2e. Zmiana SIWZ nr 5-sig

2e. Zmiana SIWZ nr 5 [...].pdf

2022-11-24 10:04 Roman Gaza 1e. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1e. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2022-11-10 11:18 Roman Gaza 2d. Zmiana SIWZ nr 4-sig

2d. Zmiana SIWZ nr 4 [...].pdf

2022-11-10 11:17 Roman Gaza 1d. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1d. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2022-11-02 12:26 Roman Gaza 2c. Zmiana SIWZ nr 3-sig

2c. Zmiana SIWZ nr 3 [...].pdf

2022-11-02 12:25 Roman Gaza 1c. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1c. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2022-09-14 10:27 Roman Gaza 2a. Zmiana SIWZ nr 1-sig

2a. Zmiana SIWZ nr 1 [...].pdf

2022-09-14 10:26 Roman Gaza 1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1a. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 955