Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.17.2022 Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2203D w m. Wilczyce

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 11-08-2022 13:01:00
Placing offers : 05-09-2022 09:00:00
Offers opening : 05-09-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.). postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zadania: Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2203D w m. Wilczyce.

Zakres rzeczowy: Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika o długości 441,05m i szerokości 2,0m w ciągu drogi 2204D o nawierzchni z kostki betonowej wraz z jej przebudową na długości 504,18m, o szerokości 5,50-6,50m i nawierzchni z betonu asfaltowego, budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przepustu i odcinkami rowu przydrożnego, podwyższenie ściany zbiornika od strony drogi z wymianą ogrodzenia wokół zbiornika, na długości chodnika budowę zjazdów i dojść do posesji, budowa zatoki postojowej, usunięcie kolizji z sieciami: elektroenergetyczną, teletechniczną; remont drogi nr 2203D w obrębie skrzyżowania z drogą 2204D, regulacje sieci wodociągowej i sanitarnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji warunków zamówienia rozdz. IV i  rozdz. XXVI.

4. Termin składania ofert zmieniony: 05.09.2022 r. do godz. 09:00 poprzez platformę elektroniczną: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnickiSzanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08da7b81-5678-66cc-ada8-e1000cbcb536-1.pdf pdf 108.3 2022-08-11 13:01:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXV Załączniki.zip zip 354.05 2022-08-11 13:01:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXVI Dokumentacja techniczna 01 CHODNIK.zip zip 446654.02 2022-08-11 13:01:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXVI Dokumentacja techniczna 02 JEZDNIA.zip zip 369290.05 2022-08-11 13:01:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXVI Dokumentacja techniczna 03 PRZEDMIARY WILCZYCE WE.zip zip 4470.71 2022-08-11 13:01:00 Proceeding
Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia 08da7c34-5da6-37b3-ada8-e1000cbcba44.pdf pdf 41.21 2022-08-12 09:31:47 Proceeding
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt1.pdf pdf 167.52 2022-08-24 13:50:56 Public message
Przekroje konstrukcyjne przepust.pdf pdf 582.87 2022-08-24 13:50:56 Public message
Przekroje konstrukcyjne2 przepust.pdf pdf 582.87 2022-08-24 13:50:56 Public message
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt2-12_odp.pdf pdf 218.78 2022-08-29 12:51:30 Public message
Wilczyce jezdnia_PAB_16_wezw_popr_konstrukcja.pdf pdf 1912.73 2022-08-29 12:51:30 Public message
SWZ rozdz. I-XXIV po zm 29.08.2022.pdf pdf 440.32 2022-08-29 12:51:30 Public message
Ogłoszenie o ZMIANIE2 08da89a7-98b8-07cc-6360-fc000b6673e2.pdf pdf 45.63 2022-08-29 12:51:30 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 169.65 2022-09-05 11:30:59 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 172.38 2022-09-19 13:12:53 Public message

Announcements

2022-09-19 13:12 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania opublikowanym w załączonej Informacji

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-09-05 11:30 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z informacją z otwarcia ofert załączoną do niniejszego komunikatu.

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2022-09-05 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5 235 000,00 PLN brutto.
2022-08-29 12:51 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, informujemy o przedłużeniu terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą i zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania nr 2-12. Szczegóły w załącznikach do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

Wilczyce jezdnia_PAB [...].pdf

SWZ rozdz. I-XXIV po [...].pdf

Ogłoszenie o ZMIANIE [...].pdf

2022-08-24 13:50 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie nr 1 w sprawie wyjaśnienia treści SWZ.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

Przekroje konstrukcy [...].pdf

Przekroje konstrukcy [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 904