Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BRG.271.56.2022 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Sportowej w Dąbrowie Białostockiej

Katarzyna Sztukowska
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 05-08-2022 08:29:00
Placing offers : 30-08-2022 10:00:00
Offers opening : 30-08-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 165.36 2022-08-05 08:29:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.BES (9).pdf pdf 1288.74 2022-08-05 08:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 56 2022-08-05 08:29:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 37.5 2022-08-05 08:29:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Ośw. podmiotu udostepniającego zasoby.doc doc 37 2022-08-05 08:29:00 Proceeding
Załącznik nr 2b Ośw. Podwykonawcy.doc doc 36.5 2022-08-05 08:29:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Ośw. Wykonawcy o aktualności info.doc doc 29 2022-08-05 08:29:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Ośw. Podmiotu udost. zasoby o akt. info.doc doc 29 2022-08-05 08:29:00 Proceeding
Załącznik nr 3b Ośw. Podwykonawcy o aktualności info.doc doc 28.5 2022-08-05 08:29:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Projekt umowy.docx docx 137.17 2022-08-05 08:29:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu udost. zasoby.doc doc 35.5 2022-08-05 08:29:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 39.5 2022-08-05 08:29:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Oświadczenie Wykonawców wspólnie.doc doc 33.5 2022-08-05 08:29:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Wykaz osób do realizacji zamowienia.doc doc 38.5 2022-08-05 08:29:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa.zip zip 70922.08 2022-08-05 08:29:00 Proceeding
Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami .BES.pdf pdf 248.06 2022-08-09 11:36:34 Public message
Załącznik do pytań nr 1 - przedmiar branża architektoniczna.pdf pdf 397.25 2022-08-09 11:36:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.05 2022-08-19 11:36:25 Public message
Pytania nr 2 wraz z odpowiedziami .BES.pdf pdf 410.31 2022-08-19 11:40:07 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.BES.pdf pdf 430.53 2022-08-30 10:02:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 445.64 2022-08-30 13:54:10 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu.BES.pdf pdf 458.12 2022-09-05 12:07:43 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 59.8 2022-09-06 13:35:09 Public message

Announcements

2022-09-06 13:35 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-09-05 12:07 Katarzyna Sztukowska Informacja o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-08-30 13:54 Katarzyna Sztukowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-30 10:02 Katarzyna Sztukowska Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-08-30 10:00 Buyer message Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 369 154,11 zł brutto.
2022-08-19 11:40 Katarzyna Sztukowska Pytania nr 2 wraz z odpowiedziami

Pytania nr 2 wraz z [...].pdf

2022-08-19 11:36 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-08-09 11:36 Katarzyna Sztukowska Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami

Pytania nr 1 wraz z [...].pdf

Załącznik do pytań n [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 946