Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ORG.271.7.2022 Z-7/22 Przebudowa drogi 492531P Podkiejsze-Zwierzchociny

Piotr Drapiński
Gmina Babiak
Deadlines:
Published : 04-08-2022 12:53:00
Placing offers : 19-08-2022 10:00:00
Offers opening : 19-08-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.43 2022-08-04 12:53:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1230.6 2022-08-04 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do OFERTY_osw. art. 125.doc doc 125.59 2022-08-04 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_ formularz ofertowy.docx docx 24.06 2022-08-04 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do OFERTY_osw. art. 7.docx docx 13.95 2022-08-04 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ_oświadczenie grupa kapitalowa.doc doc 37 2022-08-04 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_wykaz_robót.doc doc 106.5 2022-08-04 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_ Umowa projekt.doc doc 155 2022-08-04 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5_Przedmiar robót.pdf pdf 1164.96 2022-08-04 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 6_Opis techniczny.pdf pdf 463.82 2022-08-04 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 7_Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.pdf pdf 1405.83 2022-08-04 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do UMOWY_Oświadczenie podwykonawcy .docx docx 13.96 2022-08-04 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 8_Przekroje poprzeczne.pdf pdf 636.22 2022-08-04 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 9_Plan sytuacyjny.pdf pdf 1941.94 2022-08-04 12:53:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 958.98 2022-08-19 10:23:16 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_S.pdf pdf 936.18 2022-08-23 12:06:43 Public message

Announcements

2022-08-23 12:06 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-19 10:23 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-19 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 419 430,49 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 479