Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TWI.3201.14.2022 Wykonanie odwiertu hydrogeologicznego otworu badawczo-rozpoznawczego S-13 dla ujęcia wody podziemnej z utworów górno-jurajskich w Tomaszowie Mazowieckim

Deadlines:
Published : 04-08-2022 14:57:00
Placing offers : 25-08-2022 10:00:00
Offers opening : 25-08-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 2 - oświadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc doc 41.5 2022-08-04 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc doc 48 2022-08-04 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 4 - wykaz sprzętu.docx docx 20.79 2022-08-04 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 6 - wykaz osób.docx docx 20.49 2022-08-04 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 9 - decyzja GKIII.7430.13.2021.AM.pdf pdf 200.1 2022-08-04 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 5 - wykaz robót.docx docx 20.08 2022-08-04 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 7 - projekt umowy.docx docx 61 2022-08-04 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 8 - projekt robót geologicznych zał. 2.pdf pdf 339.91 2022-08-04 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 8 - projekt robót geologicznych zał. 3.pdf pdf 349.25 2022-08-04 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 8 - projekt robót geologicznych zał. 4.pdf pdf 392.34 2022-08-04 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 8 - projekt robót geologicznych zał. 5.pdf pdf 771.38 2022-08-04 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 8 - projekt robót geologicznych zał. 6.pdf pdf 494.68 2022-08-04 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 8 - projekt robót geologicznych zał. 7.pdf pdf 288.17 2022-08-04 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 8 - projekt robót geologicznych zał. 8.pdf pdf 426.29 2022-08-04 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 8 - projekt robót geologicznych zał. 9..pdf pdf 232.33 2022-08-04 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 8 - projekt robót geologicznych zał. 9.pdf pdf 257.01 2022-08-04 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 8 - Projekt robót geologicznych.pdf pdf 4999.18 2022-08-04 14:57:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 10571.8 2022-08-04 14:57:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 5476.23 2022-08-04 15:23:39 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz oferty.docx docx 27.24 2022-08-04 14:57:00 Criterion
załącznik nr 1a - wykaz cen.docx docx 31.25 2022-08-04 14:57:00 Criterion
Wyjaśnienie nr 1.pdf pdf 675.63 2022-08-17 10:45:31 Public message
Wyjasnienie nr 2.pdf pdf 396.15 2022-08-17 13:03:50 Public message
Wyjaśnienie nr 3.pdf pdf 437.3 2022-08-17 14:56:36 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu_aktualizacja 17.08.2022 r..pdf pdf 5511.4 2022-08-17 15:00:51 Public message
SWZ_aktualizacja 17.08.2022 r..pdf pdf 10758.27 2022-08-17 15:00:51 Public message
załącznik nr 7 - projekt umowy_aktualizacja_17.08.2022 r..docx docx 61.08 2022-08-17 15:00:51 Public message
Wyjaśnienie nr 4.pdf pdf 370.04 2022-08-22 10:57:32 Public message
Wyjaśnienie nr 5.pdf pdf 369.66 2022-08-22 15:12:31 Public message
Wyjaśnienie nr 6.pdf pdf 350.32 2022-08-23 14:29:29 Public message
Wyjaśnienie nr 7.pdf pdf 358.08 2022-08-24 11:12:42 Public message
Wyjaśnienie nr 8.pdf pdf 389.15 2022-08-24 11:15:44 Public message
Wyjasnienie nr 9.pdf pdf 409.5 2022-08-24 14:38:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 193.79 2022-09-02 09:30:07 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF PDF 433.12 2022-09-13 14:03:48 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 286.69 2022-08-25 10:00:00 Public message

Announcements

2022-09-13 14:03 Agnieszka Iwanicka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-09-02 09:30 Agnieszka Iwanicka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-25 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, ze zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego kwotę 1.740.325,77 zł brutto.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-08-24 14:38 Agnieszka Iwanicka Wyjaśnienie nr 9 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Wyjasnienie nr 9.pdf

2022-08-24 11:15 Agnieszka Iwanicka Wyjaśnienie nr 8 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie nr 8.pdf

2022-08-24 11:12 Agnieszka Iwanicka Wyjaśnienie nr 7 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie nr 7.pdf

2022-08-23 14:29 Agnieszka Iwanicka Wyjaśnienie nr 6 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie nr 6.pdf

2022-08-22 15:12 Agnieszka Iwanicka Wyjaśnienie nr 5 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie nr 5.pdf

2022-08-22 10:57 Agnieszka Iwanicka Wyjaśnienie nr 4 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie nr 4.pdf

2022-08-17 15:00 Agnieszka Iwanicka Ogłoszenie o zamówieniu - aktualizacja 17.08.2022 r.
Specyfikacja Warunków Zamówienia - aktualizacja 17.08.2022 r.
załącznik nr 7 - aktualizacja 17.08.2022 r.

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

SWZ_aktualizacja 17. [...].pdf

załącznik nr 7 - pro [...].docx

2022-08-17 14:56 Agnieszka Iwanicka Wyjaśnienie nr 3 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie nr 3.pdf

2022-08-17 13:03 Agnieszka Iwanicka Wyjaśnienie nr 2 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Wyjasnienie nr 2.pdf

2022-08-17 10:45 Agnieszka Iwanicka Wyjaśnienie nr 1 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required

załącznik nr 1 - for [...].docx

załącznik nr 1a - wy [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
Unlock the form

The number of page views: 896