Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.49.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie zatoki autobusowej podwójnej na odcinku drogi Aleje 3 Maja

Deadlines:
Published : 03-08-2022 16:49:00
Placing offers : 11-08-2022 11:00:00
Offers opening : 11-08-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu (49).pdf pdf 127.17 2022-08-03 16:49:00 Proceeding
SWZ - BZP.271.49.2022.pdf pdf 1142.34 2022-08-03 16:49:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (49).docx docx 41.25 2022-08-03 16:49:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy (49).pdf pdf 410.52 2022-08-04 11:02:53 Public message
Załącznik nr 9 do SWZ - dokumentacja techniczna (aktualny) - Projekt koncepcyjny ZATOKA.zip zip 2946.26 2022-08-04 12:53:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert BZP.271.49.2022.pdf pdf 74.46 2022-08-11 15:51:43 Public message
BZP.271.49.2022 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronę.pdf pdf 513.67 2022-08-31 10:09:22 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania (49).pdf pdf 81.48 2022-09-26 09:40:10 Public message

Announcements

2022-09-26 09:40 Agnieszka Pancherz Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania w sprawie BZP.271.49.2022.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-08-31 10:09 Dominika Majerczyk Zamawiający publikuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o numerze: BZP.271.49.2022.

BZP.271.49.2022 info [...].pdf

2022-08-11 15:51 Agnieszka Pancherz Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-11 11:00 Buyer message Kwita jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 30 000,00 PLN brutto.
2022-08-04 12:53 Ewa Stasik Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ poprzez zmianę załącznika nr 9 do SWZ - dokumentacja techniczna.

Załącznik nr 9 do SW [...].zip

2022-08-04 11:02 Ewa Stasik Zamawiający na podstawie art.286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ poprzez uzupełnienie załącznika nr 5 do SWZ - wzór umowy.

Załącznik nr 5 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 301