Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.71.2022 Dostawa wraz z montażem wyposażenia oraz aranżacji wnętrza sali klubowej w ramach zadania „Rewitalizacja budynków dworca PKP”

Deadlines:
Published : 03-08-2022 13:30:00
Placing offers : 30-08-2022 11:00:00
Offers opening : 30-08-2022 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz. U. UE (71).pdf pdf 133.74 2022-08-03 13:30:00 Proceeding
SWZ - BZP.271.71.2022.pdf pdf 1353.96 2022-08-03 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - TER (3 tabele) (71).zip zip 365.62 2022-08-03 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (71).pdf pdf 508.91 2022-08-03 13:30:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (71).docx docx 87.33 2022-08-03 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - dokumentacja techniczna (71).zip zip 60269.51 2022-08-03 13:30:00 Proceeding
BZP.271.71.2022 informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 505.8 2022-09-02 11:12:12 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania opublikowane w Dz. U. UE (71).pdf pdf 113.98 2022-09-16 09:46:40 Public message

Announcements

2022-09-16 09:46 Dominika Majerczyk Zamawiający publikuje ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2022-09-02 11:12 Dominika Majerczyk Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania.

BZP.271.71.2022 info [...].pdf

2022-08-30 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 610 000,00 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 668