Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 43/TP2/2022 Przeglądy konserwacyjne i naprawy zasilaczy bezprzerwowych UPS oraz przetwornic napięcia i częstotliwości prądu - oferty dodatkowe

Deadlines:
Published : 02-08-2022 13:11:00
Placing offers : 08-08-2022 08:00:00
Offers opening : 08-08-2022 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
43_TP2_2022_00_SWZ_UPS_.pdf pdf 431.35 2022-08-02 13:11:00 Proceeding
43_TP2_2022_01_Formularz ofertowy.doc doc 131 2022-08-02 13:11:00 Proceeding
43_TP2_2022_02_oswiadczenia_wlasne.doc doc 74.5 2022-08-02 13:11:00 Proceeding
43_TP2_2022_03_formularz_cenowy.xlsx xlsx 23.61 2022-08-02 13:11:00 Proceeding
43_TP2_2022_04_wzor_umowy.pdf pdf 218.22 2022-08-02 13:11:00 Proceeding
43_TP2_2022_05_OPZ.pdf pdf 278.9 2022-08-02 13:11:00 Proceeding
43_TP2_2022_ogloszenie_o_zamowieniu_.pdf pdf 220.92 2022-08-02 13:11:00 Proceeding
43_TP2_2022_03_formularz_cenowy_oferty_dodatkowe.xlsx xlsx 20.82 2022-08-02 13:11:00 Proceeding
43_TP2_2022_03_formularz_ofertowy_oferty_dodatkowe.doc doc 86 2022-08-02 13:11:00 Proceeding
43_TP2_2022_info_otwarcie_oferty_dodatkowe_.pdf pdf 136.25 2022-08-08 11:26:34 Public message

Announcements

2022-08-08 11:26 Zamówienia Publiczne Zamawiający – 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku udostępnia informację o złożonych ofertach dodatkowych.

43_TP2_2022_info_otw [...].pdf

2022-08-08 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Część 1 – 1 667,88 zł brutto,
Część 2 – 2 640,82 zł brutto,
Część 3 – 5 073,14 zł brutto,
Część 4 – 10 702,23 zł brutto,

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 462