Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IM.271.16.2022 Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Zamówienia Publiczne
Gmina Miejska Zawidów
Deadlines:
Published : 01-08-2022 14:24:00
Placing offers : 08-08-2022 10:00:00
Offers opening : 08-08-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 75 77 88 282 wew. 114 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
projekt_umowy.pdf pdf 276.72 2022-08-01 14:24:00 Proceeding
zapytanie_ofertowe_01.08.pdf pdf 338.35 2022-08-01 14:24:00 Proceeding
zalaczniki_edytowalne.doc doc 177.5 2022-08-01 14:24:00 Proceeding
zal_4_opz.pdf pdf 443.06 2022-08-01 14:24:17 Proceeding
informacja_o_wyborze.pdf pdf 286.67 2022-08-08 15:26:24 Public message

Announcements

2022-08-08 15:26 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty

informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-08-08 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 55.500,00 zł gross

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Mobilna stacja robocza Komputer przenośny typu notebook 4 pc. - (0)
2 Stacja robocza Zestaw komputerowy A: komputer + monitor 4 pc. - (0)
3 Stacja robocza Zestaw komputerowy B: komputer + monitor 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 30.09.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 260