Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wymiana pieca węglowego na pompę ciepła z wymianą podejść do istniejącej wewnętrznej sieci co w Posterunku Policji w Pyzdrach przy ul. Niepodległości 56

Lucyna Kośmicka-Skrzypczak
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 01-08-2022 13:27:00
Placing offers : 05-08-2022 13:23:00
Offers opening : 06-08-2022 10:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zamawiający

 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

60-844 Poznań

ul. Kochanowskiego 2a

 

WARUNKI

Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy, dopuszcza się formę negocjacji cenowych po dokonanym wyborze oferenta.

W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami którzy złożyli oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny; Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznej  platformy  zakupowej;

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

 

 

ZADANIE : Wymiana pieca węglowego na pompę ciepła wraz z wymianą podejść do instalacji wewntrznej co w Posterunku Policji w Pyzdrach przy ul. Niepodłeglości 56

 

Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przez wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl

KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej. O ile nie wykazano inaczej, oferty składa się w cenach brutto

Prace na czynnym obiekcie bez możliwości wyłączenia z eksploatacji, umożliwiając ciągłość pracy Posterunku Policji.

 

I.         Kryterium oceny ofert

Cena  oferty  -  100%

 

II.       Wykonawca składając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jest świadomy  odpowiedzialności  prawnej  za   złożoną ofertę.

 

III.    Kontakt do Zamawiającego:

 

Zbigniew Śmierzchalski w godz. 7.30 do 15.30          tel. 47 77 126 40

       Lucyna Kośmicka- Skrzypczak w godz. 7.30 do 15.30 tel. 47 77 124 69

 

 

 

 

Termin realizacji zamówienia  :

Z terminem realizacji:

Rozpoczęcie   10  sierpnia   2022

Zakończenie   15 października  2022

 

 

Wszelkie koszty związane z realizacją zlecenia leżą po stronie Wykonawcy.

Płatność-przelew z odroczonym terminem płatności do  30 dni od dokonania odbioru końcowego prac.

Podstawą rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokołu odbioru robót.

Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy, dopuszcza się formę negocjacji cenowych po dokonanym wyborze oferenta.


Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia


Oferent  który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość  , zgodność  z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu

W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami którzy złożyli oferty.

Oferty Wykonawców, którzy nie wykonali innego zamówienia lub wykonali je niewłaściwie (nie dotrzymali terminów, brak zgodności przedmiotu dostawy z przedmiotem zamówienia itp.) nie będą brani pod uwagę.

 

 

 

Pompa ciepła powietrze-woda typu split o nominalnej mocy grzewczej 16 kW wraz z niezbędnym osprzętem co stanowi

- grupa pompowa z elektroniczną pompą obiegową,

- termostat pokojowy,

- skrzynka elektryczna z zabezpieczeniami i przekaźnikami sterującymi,

- grzałka rezerwowa do zbiornika buforowego o mocy 6 kW,

- grupa bezpieczeństwa CO,

- filtr magnetyczny.

W załączniku- zbiornik buforowy o pojemności 200 l,

 przesyłam broszurę dotyczącą pomp ciepła oraz tabelę wydajności dla dobranego modelu.

W zakresie montażu:

- Odłączenie istniejącego kotła węglowego;

- Montaż pompy ciepła wraz z osprzętem;

- Przepłukanie instalacji CO, napełnienie i odpowietrzenie;

- Uruchomienie pompy ciepła wraz z osprzętem;

Zasilania do kotłowni (wymagany przewód 5x10 mm2 zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo-prądowym oraz wyłącznikiem nadprądowym C40/3).

 

W zakresie wymiany grzejników na niskotemperaturowe na podstawie wizji lokalnej oferta obejmuje 18 szt grzejników (1 drabinka w łazience niech zostanie, dorzucimy do niej tylko wkładkę i głowice termostatyczną, żeby była jakaś regulacja).

 

Oferta ma obejmować demontaż istniejących grzejników, dostosowanie instalacji pod montaż nowych grzejników oraz dostawę i montaż nowych grzejników niskotemperaturowych wyposażonych w odpowietrzniki ręczne, wkładki i głowice termostatyczne.

Po montażu nowego źródła ciepła i wymianie grzejników całą instalacje przepłukać stacją z filtrami, uruchomić całość, zaprogramujemy pompę ciepła, odpowietrzymy cały układ.

Grzejniki niskotemperaturowe, które planuje się zastosować  grzejniki CV 33.

Dokumentacja powykonawcza w zakresie Wykonawcy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
scan335.pdf pdf 2705.06 2022-08-01 13:27:00 Subject of the order
scan336.pdf pdf 2286.36 2022-08-01 13:27:00 Subject of the order
scan337.pdf pdf 5913.27 2022-08-01 13:27:00 Subject of the order
WYTYCZNE-NA PLATFORMĘ MALARSKIE SIERAKÓW.odt odt 13612.74 2022-08-01 13:27:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Roboty budowlane -

scan335.pdf

scan336.pdf

scan337.pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

WYTYCZNE-NA PLATFORM [...].odt

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 244