Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TP 13/2022 Modernizacja oddziału rehabilitacji- neurologicznej.

Deadlines:
Published : 01-08-2022 13:30:00
Placing offers : 16-08-2022 12:00:00
Offers opening : 16-08-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 08da73a2-b93b-e0e2-39e4-73000faf695f.pdf pdf 92.87 2022-08-01 13:30:00 Proceeding
SWZ -modernizacja rehabilitacji neurologicznej.pdf pdf 767.63 2022-08-01 13:30:00 Proceeding
zał. nr 1 do SWZ TP 13-2022 formularz ofertowy.docx docx 54.59 2022-08-01 13:30:00 Proceeding
zał. nr 2 do SWZ TP 13-2022 projekt umowy.docx docx 37.62 2022-08-01 13:30:00 Proceeding
zał. nr 3 do SWZ TP 13-2022.docx docx 36.43 2022-08-01 13:30:00 Proceeding
zał. nr 4 -STWIOR.pdf pdf 188.13 2022-08-01 13:30:00 Proceeding
zał. nr 5 - przedmiar rehabilitacja neurologiczna.pdf pdf 88.24 2022-08-01 13:30:00 Proceeding
zał. nr 6 do SWZ TP 13-2022 RODO.docx docx 27.58 2022-08-01 13:30:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.rtf rtf 98.38 2022-08-17 13:12:01 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania TP 12-2022.rtf rtf 99.8 2022-08-19 12:50:17 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania 08da85c0-7f7f-bd19-107a-4b000fe52ef4.pdf pdf 52.72 2022-08-26 13:31:55 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację.docx docx 19.96 2022-08-16 12:00:00 Public message

Announcements

2022-08-26 13:31 Alina Mientus Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-08-19 12:50 Alina Mientus Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].rtf

2022-08-17 13:12 Alina Mientus Informacja o złożonych ofertach

Informacja z otwarci [...].rtf

2022-08-16 12:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamowienia.

Informacja o kwocie [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 266