Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IBI.272.14.2022 Dostawa modelu anatomicznego świni do pracowni produkcji rolniczej dla zawodu technik rolnik do Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu w ramach projektu „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim”

Awatar Pracownika
Marcin Nowak
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu Department: Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
Deadlines:
Published : 01-08-2022 08:22:00
Placing offers : 09-08-2022 09:00:00
Offers opening : 09-08-2022 09:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Powiat Golubsko-Dobrzyński, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Dostawę modelu anatomicznego świni do pracowni produkcji rolniczej dla zawodu technik rolnik do Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu” w ramach projektu „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim”. zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwany dalej „SWZ” oraz w jej załącznikach.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 56 683 53 80 w. 81

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_model_swini.doc doc 1078 2022-08-01 08:22:00 Proceeding
otwarcie ofert.pdf pdf 226.69 2022-08-09 09:54:38 Public message
wybor_oferty.pdf pdf 95.86 2022-08-10 10:30:29 Public message

Announcements

2022-08-10 10:30 Marcin Nowak Zawiadomienie o wyborze oferty.

wybor_oferty.pdf

2022-08-09 09:54 Marcin Nowak Informacja z otwarcia ofert.

otwarcie ofert.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa modelu anatomicznego świni Zgodnie z OPZ 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6850 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji 20% Maksymalny termin realizacji zamówienia to 120 dni od podpisania umowy. Kryterium będzie punktowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 4 do SWZ.Proszę wpisać termin realizacji tożsamy z podanym w załączniku nr 4. Attachment required (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 220