Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-27/2022 Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Serca

Deadlines:
Published : 29-07-2022 14:48:00
Placing offers : 30-08-2022 09:00:00
Offers opening : 30-08-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS145-411847-pl.pdf pdf 647.87 2022-07-29 14:48:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 652.88 2022-07-29 14:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ.doc doc 62.5 2022-07-29 14:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 1A do SWZ.odt odt 63.39 2022-07-29 14:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 1B do SWZ - dot. Pakietu Nr 26.odt odt 23.77 2022-07-29 14:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 1B do SWZ - dot. Pakietu Nr 27.odt odt 62 2022-07-29 14:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 1B do SWZ - dot. Pakietu Nr 28.odt odt 27.25 2022-07-29 14:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 1B do SWZ - dot. Pakietu Nr 30.odt odt 23.57 2022-07-29 14:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 1B do SWZ - dot. Pakietu Nr 31.odt odt 24.81 2022-07-29 14:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.zip zip 88.65 2022-07-29 14:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ.doc doc 23 2022-07-29 14:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ.doc doc 18.5 2022-07-29 14:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ.pdf pdf 624.16 2022-07-29 14:48:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ DZP-27-2022_(1).pdf pdf 406.7 2022-08-05 13:21:01 Public message
Załącznik Nr 1A do SWZ -modyfikacja w zakresie pakietu nr 24.odt odt 33.98 2022-08-05 13:21:01 Public message
Załącznik Nr 1B do SWZ - dot. Pakietu Nr 27 (.doc).doc doc 89.5 2022-08-05 13:21:01 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ_ DZP - 27-2022_(2).pdf pdf 2872.32 2022-08-18 13:45:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP - 27-2022.pdf pdf 653.36 2022-08-31 13:47:52 Public message
Załączniki do protokołu.zip zip 5481.93 2022-08-31 13:47:52 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-27-2022.pdf pdf 439.49 2022-10-13 15:51:09 Public message
unieważnienie czynnosci wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr 14 i 15.pdf pdf 418.21 2022-10-14 14:19:03 Public message
SPROSTOWANIE Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-27-2022.pdf pdf 438.68 2022-10-14 14:20:46 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-27-2022 Pakiet 14, 15.pdf pdf 427.53 2022-10-24 14:33:33 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 927.32 2022-11-25 11:24:46 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 276.15 2022-08-30 09:00:00 Public message

Announcements

2022-11-25 11:24 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-24 14:33 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet 14, 15

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-10-14 14:21 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2022-10-14 14:20 Zamówienia Publiczne SPROSTOWANIE Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-27/2022

SPROSTOWANIE Zawiado [...].pdf

2022-10-14 14:19 Zamówienia Publiczne Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 13.10.2022 r. w zakresie Pakietu nr 14 i 15

unieważnienie czynno [...].pdf

2022-10-13 15:51 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postepowania w zakresie pakietu nr 4.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-08-31 13:47 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert _ DZP - 27/2022

Informacja z otwarci [...].pdf

Załączniki do protok [...].zip

2022-08-30 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-08-18 13:45 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na zapytania do SWZ _ DZP - 27/2022

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2022-08-05 13:21 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ oraz modyfikacja Załącznika nr 1A w zakresie pakietu nr 24 _ DZP - 27/2022.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Załącznik Nr 1A do S [...].odt

Załącznik Nr 1B do S [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1572