Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.382.15.2022 Budowa budynku tężni z inhalatorium wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu parkowego „Eko-Zakątek” oraz stanowiskiem ładowania pojazdów elektrycznych

Deadlines:
Published : 29-07-2022 14:31:00
Placing offers : 19-08-2022 12:00:00
Offers opening : 19-08-2022 12:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 162.59 2022-07-29 14:31:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 3169.47 2022-07-29 14:36:15 Proceeding
załącznik nr 5 - projekt budowlany cz. 2.zip zip 12356.64 2022-07-29 14:38:28 Proceeding
załącznik nr 5 - projekt budowlany cz.1.zip zip 119341.1 2022-07-29 14:39:45 Proceeding
pismo Zamawiającego dotyczące ławek.zip zip 371.43 2022-08-04 20:58:56 Public message
wykaz ofert - protokół z otwarcia.pdf pdf 113.37 2022-08-19 17:12:09 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 62.41 2022-08-24 19:13:17 Public message
informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 60.51 2022-08-19 12:00:00 Public message

Announcements

2022-08-24 19:13 Przetargi Gozdroj informacja o unieważnieniu postępowania

informacja o unieważ [...].pdf

2022-08-19 17:12 Przetargi Gozdroj informacja z otwarcia ofert

wykaz ofert - protok [...].pdf

2022-08-19 12:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie [...].pdf

2022-08-04 20:58 Przetargi Gozdroj pismo Zamawiającego dotyczące ławek

pismo Zamawiającego [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 751