Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.1.89.2022 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020 (Etap II)”

Deadlines:
Published : 29-07-2022 13:15:00
Placing offers : 23-08-2022 10:00:00
Offers opening : 23-08-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


ZP.272.1.89.2022- SWZ wraz z załącznikami  

Wytwarzający / Udostępniający informację :  Maria Skibińska

Odpowiadający za treść informacji : Karol Orłowska     


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał nr 4 do SWZ projektowane postanowienia umowy.doc doc 327.5 2022-07-29 13:15:00 Proceeding
Zał. 5 do SWZ.docx docx 76.13 2022-07-29 13:15:00 Proceeding
zał. nr 1 do umowy SOPZ.docx docx 170.24 2022-07-29 13:15:00 Proceeding
ZP.272.1.89.2022 SWZ.docx docx 111.46 2022-07-29 13:15:00 Proceeding
wyjaśnienie treści SWZ.doc doc 92.5 2022-08-03 15:38:21 Public message
informacja z otwarcia ofert.doc doc 190 2022-08-23 12:20:12 Public message
ZP.272.1.89.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 205 2022-09-14 14:05:20 Public message

Announcements

2022-09-14 14:05 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.89.2022- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający / Udostępniający informację : Maria Skibińska
Odpowiadający za treść informacji : Karol Orłowska

ZP.272.1.89.2022 Inf [...].doc

2022-08-23 12:20 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.89.2022- Informacja z otwarcia ofert
Wytwarzający / Udostępniający informację : Maria Skibińska
Odpowiadający za treść informacji : Michał Białczak

informacja z otwarci [...].doc

2022-08-23 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 149 872,58 zł brutto
2022-08-03 15:38 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.89.2022 - wyjaśnienie treści SWZ
Wytwarzająca/Udostępniająca informację: Katarzyna Sosnowska-Pełka
Odpowiadający za treść informacji: Michał Białczak

wyjaśnienie treści S [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 879