Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie pomiarów pól elektronagnetycznych

Deadlines:
Published : 29-07-2022 13:27:00
Placing offers : 05-08-2022 12:00:00
Offers opening : 05-08-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Informacje podstawowe:

  NALEŻY  WYKONAĆ  USŁUGĘ ZGODNIE  Z ZAŁĄCZONYM OPIESEM  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 67 352 81 27, osoba do kontaktu Satarszy specjalista ds. Bhp - mgr Sebastian Urbański

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1128.64 2022-07-29 13:27:00 Proceeding
opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1128.64 2022-07-29 13:27:00 Subject of the order
opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1128.64 2022-07-29 13:27:00 Criterion
Zestawienie ofert.doc doc 29 2022-08-11 11:55:06 Public message

Announcements

2022-08-11 11:55 Barbara Wicher Witam
W załączeniu zestawienie złożonych ofert w niniejszym postępowaniu.
pozdrawiam
Barbara Wicher

Zestawienie ofert.do [...].doc

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie pomiarów pół elektromagnetycznychSystem podwieszanych parawanów wraz z kompletami zasłon Opis poszczególnych pozycji znajduje się w załączniku do postępowania - należy podać cenę za wykonanie pomiarów dla wszystkich wymienionych elementów

opis przedmiotu zam [...].pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Wykonanie usługi do 31.08.2022r.. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Brak wykluczenia podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego” (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15) - Potwierdzenie że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego” (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15) - należy potwierdzić wpisując "Potwierdzam" (0)
5 Akceptacja warunków zawartych w załączonym "Opisie przedmiotu zamówienia" - Potwierdzenie akceptacji Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

opis przedmiotu zam [...].pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 145