Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-28/2022 Dostawa bielizny niesterylnej oraz rękawic

Deadlines:
Published : 28-07-2022 14:45:00
Placing offers : 05-08-2022 09:30:00
Offers opening : 05-08-2022 09:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 207.8 2022-07-28 14:45:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 829.34 2022-07-28 14:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ.doc doc 75.5 2022-07-28 14:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 1A do SWZ.xls xls 55.5 2022-07-28 14:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.doc doc 25 2022-07-28 14:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ.doc doc 23 2022-07-28 14:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ.doc doc 24.5 2022-07-28 14:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ.doc doc 24.5 2022-07-28 14:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ.pdf pdf 583.91 2022-07-28 14:45:00 Proceeding
Wyjaśnie treści SWZ _ DZP-28-2022(1).pdf pdf 1326.84 2022-08-02 15:08:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP _ DZP-28-2022.pdf pdf 648.97 2022-08-05 13:36:17 Public message
Załącznik do protokołu.zip zip 2191.65 2022-08-05 13:36:17 Public message
Rozstrzygnię strona_DZP-28-2022.pdf pdf 649.5 2022-08-30 14:04:06 Public message
Ogłoszenie o wyniku _ DZP - 28-2022.pdf pdf 186.03 2022-09-15 10:59:23 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinasowanie zamówienia.pdf pdf 270.46 2022-08-05 09:30:00 Public message

Announcements

2022-09-15 10:59 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania _ DZP - 28/2022

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-08-30 14:04 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP - 28/2022

Rozstrzygnię strona_ [...].pdf

2022-08-05 13:36 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert _ DZP - 28/2022

Informacja z otwarci [...].pdf

Załącznik do protoko [...].zip

2022-08-05 09:30 Buyer message Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-08-02 15:08 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP -28/2022

Wyjaśnie treści SWZ [...].pdf

2022-08-02 14:58 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 640