Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BUD-Z.271.7.2022 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne

Katarzyna Romanowska
Gmina Lipiany
Deadlines:
Published : 29-07-2022 12:17:00
Placing offers : 29-08-2022 10:00:00
Offers opening : 29-08-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2_Zał_do_SWZ_Krasne-1.docx docx 159.54 2022-07-29 12:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 158.72 2022-07-29 12:17:00 Proceeding
SWZ z dnia 29.07.2022.pdf pdf 2674.54 2022-07-29 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 9a do SWZ.xlsx xlsx 30.21 2022-07-29 12:17:00 Proceeding
zał. nr 10 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA + pozwolenia, uzgodnienia, opinie.7z 7z 15495.68 2022-07-29 12:17:00 Proceeding
zał. nr 11- STWIOR.7z 7z 1554.07 2022-07-29 12:17:00 Proceeding
zał. nr 12 - PRZEDMIARY.7z 7z 279.85 2022-07-29 12:17:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 57.03 2022-08-19 16:56:33 Public message
Zmiana treści SWZ, zmiana ogłoszenia o zamówieniu, zmina terminu składania ofert.pdf pdf 332.35 2022-08-19 16:57:59 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ - zmieniony 19.08.2022 r..docx docx 83.74 2022-08-19 16:57:59 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.08.2022.pdf pdf 45.89 2022-08-19 16:57:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 53.89 2022-08-29 13:52:07 Public message
Odrzucenie oferty oraz unieważnienie postępowania.pdf pdf 125.2 2022-09-01 13:37:18 Public message

Announcements

2022-09-01 13:37 Katarzyna Romanowska Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

Odrzucenie oferty or [...].pdf

2022-08-29 13:52 Katarzyna Romanowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-29 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć: 411140,32zł
2022-08-19 16:57 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ, zmiana ogłoszenia o zamówieniu, zmiana terminu składania ofert.

Zmiana treści SWZ, z [...].pdf

Załącznik nr 7 do SW [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-08-19 16:56 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 772