Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 23/22/ZP/TPbN „Dostawa środków czystości i dezynfekcji II”

Joanna Możdżonek - Wazl
Megrez Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 27-07-2022 15:36:00
Placing offers : 08-08-2022 08:00:00
Offers opening : 08-08-2022 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 245.57 2022-07-27 15:36:00 Proceeding
Projekt umowy - załącznik nr 4 .pdf pdf 296.99 2022-07-27 15:36:00 Proceeding
formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 2.xls xls 215 2022-07-27 15:36:00 Proceeding
Formularz ofertowy - załacznik nr 1.doc doc 82.5 2022-07-27 15:36:00 Proceeding
Oświadczenie o grupie kapitałowej- załacznik nr 5.doc doc 36 2022-07-27 15:36:00 Proceeding
Oświadczenie Wykonawcy - załacznik nr 6.docx docx 15.96 2022-07-27 15:36:00 Proceeding
Oświadczenie Wykonawcy - załacznik nr 8.docx docx 17.44 2022-07-27 15:36:00 Proceeding
Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3.doc doc 39 2022-07-27 15:36:00 Proceeding
Oświadczenie - załącznik nr 3a.docx docx 16.05 2022-07-27 15:36:00 Proceeding
Zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby - załącznik nr 7.doc doc 39.5 2022-07-27 15:36:00 Proceeding
0. SWZ .pdf pdf 400.73 2022-07-27 15:36:00 Proceeding
Odpowiedzi 02.08.2022r .pdf pdf 381.19 2022-08-02 14:04:08 Public message
formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 2 - zmieniony.xls xls 215 2022-08-02 14:05:03 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.66 2022-08-02 16:02:13 Public message
Zestawienie cen z otwarcia - 08.08.2022r.doc doc 81.5 2022-08-08 09:45:23 Public message

Announcements

2022-08-08 09:45 Joanna Możdżonek - Wazl Zestawienie cen z otwarcia ofert

Zestawienie cen z ot [...].doc

2022-08-08 08:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć:

Pakiet nr 1 –57.006,95 zł.
Pakiet nr 2 – 1.287,69 zł.
Pakiet nr 3 - 1.056,57 zł.
Pakiet nr 4 - 2.730,88 zł.
Pakiet nr 5 - 3.013,75 zł.
Pakiet nr 6 – 26.701,58 zł.
Pakiet nr 7 – 20.114,73 zł.
Pakiet nr 8 – 72.124,13 zł.
Pakiet nr 9 – 74.065,67 zł.
Pakiet nr 10- 230.928,76 zł.
Pakiet nr 11 – 11.998,65 zł.
Pakiet nr 12- 52.379,55 zł.
Pakiet nr 13 – 350,49 zł.
Pakiet nr 14 – 34.317,00 zł.
2022-08-02 16:02 Joanna Możdżonek - Wazl ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-08-02 14:05 Joanna Możdżonek - Wazl Zmieniony formularz asortymento - cenowy - załącznik nr 2

formularz asortyment [...].xls

2022-08-02 14:04 Joanna Możdżonek - Wazl Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi 02.08.202 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 642