Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa pieczywa oraz soi do Jednostek Organizacyjnych Służby Więziennej Okręgu Poznańskiego (Zakład Karny w Krzywańcu, Areszt Śledczy w Zielonej Górze)

Wojciech Ćwirlej
Zakład Karny w Krzywańcu
Deadlines:
Published : 27-07-2022 12:55:00
Placing offers : 08-08-2022 08:00:00
Offers opening : 08-08-2022 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 59.64 2022-07-27 12:55:00 Proceeding
zał. nr 1 -formularz ofertowy.docx docx 35.64 2022-07-27 12:55:00 Proceeding
zał. nr 2 - oświadczenie.odt odt 11.79 2022-07-27 12:55:00 Proceeding
zał. nr 3- oświadczenie dot. wykonawców współnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 21.67 2022-07-27 12:55:00 Proceeding
zał. nr 4 - wzór umowy pieczywo.doc doc 102 2022-07-27 12:55:00 Proceeding
zał. nr 4a wzór umowy soja.doc doc 102 2022-07-27 12:55:00 Proceeding
zał. nr 5 - OPZ.docx docx 37.38 2022-07-27 12:55:00 Proceeding
8.08.2022 - info z sesji na stronę.pdf pdf 686.86 2022-08-08 11:04:49 Public message

Announcements

2022-08-08 11:04 Danuta Zarzycka Krzywaniec, dn. 8 sierpnia 2022 r.
Zakład Karny w Krzywańcu w załączeniu przekazuje informację o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

8.08.2022 - info z s [...].pdf

2022-08-08 10:45 Danuta Zarzycka The message was withdrawn by the Buyer.
2022-08-08 08:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 410.500,00

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 513