Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 270.1.7.2022 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Stuposiany – leśnictwo Tarnawa w roku 2022

Nadleśnictwo Stuposiany
Nadleśnictwo Stuposiany
Deadlines:
Published : 26-07-2022 14:10:00
Placing offers : 08-08-2022 09:00:00
Offers opening : 08-08-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 426.04 2022-07-26 14:10:00 Proceeding
ogłosznie.pdf pdf 245.47 2022-07-26 14:10:00 Proceeding
załaczniki edytowalne.zip zip 320.02 2022-07-26 14:10:00 Proceeding
Załącznik nr 1 oferta.pdf pdf 391.49 2022-07-26 14:10:00 Proceeding
załącznik nr 3 OPZ.zip zip 3489.49 2022-07-26 14:10:00 Proceeding
załącznik nr 4 OSWPL.zip zip 816.59 2022-07-26 14:10:00 Proceeding
załącznik nr 2 KO.zip zip 1764.03 2022-07-26 14:10:00 Proceeding
Załącznik nr 6 zob.podm.trzec..pdf pdf 355 2022-07-26 14:10:00 Proceeding
Załącznik nr 7 ośw. w spr. gr. kapitał.pdf pdf 358.15 2022-07-26 14:10:00 Proceeding
Załącznik nr 5 JEDZ.pdf pdf 843.2 2022-07-26 14:10:00 Proceeding
Załącznik nr 9 oswiadczenie-wykonawcy-wykonawcow-z-art-125-ust-1-ustawy-Pzp-zamowienia-o-wartosci-rownej-i-powyzej-progow-1 wzór.pdf pdf 465.56 2022-07-26 14:10:00 Proceeding
Załącznik nr 10 wykaz usług.pdf pdf 368.81 2022-07-26 14:10:00 Proceeding
Załącznik nr 8 ośw. o aktualności informacji.pdf pdf 364.6 2022-07-26 14:10:00 Proceeding
Załącznik nr 12 wykaz urz..pdf pdf 362.48 2022-07-26 14:10:00 Proceeding
Załącznik nr 13 umowa.pdf pdf 799.77 2022-07-26 14:10:00 Proceeding
Załącznik nr 11 wykaz osób.pdf pdf 359.92 2022-07-26 14:10:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie nagłówka.pdf pdf 104.38 2022-08-04 09:10:09 Public message
załącznik nr 3 OPZ - poprawiony.zip zip 3517.32 2022-08-04 09:10:09 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 101.73 2022-08-05 09:22:18 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 107.66 2022-08-08 15:03:55 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 107.56 2022-08-08 15:24:19 Public message

Announcements

2022-08-08 15:24 Nadleśnictwo Stuposiany INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W PAKIETACH

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-08-08 15:03 Nadleśnictwo Stuposiany informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-05 09:22 Nadleśnictwo Stuposiany Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-08-04 09:10 Nadleśnictwo Stuposiany Ogłoszenie o zmianie nagłówka załącznika nr 3.1 „Rozmiar prac według grup czynności,
czynności i lokalizacji w pakietach” do SWZ dla części zamówienia 04

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

załącznik nr 3 OPZ - [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 249